Foto´s

Een werkgroep is bezig een selectie van foto’s (dia’s, film en ansichtkaarten) uit ons archief te maken om deze, in samenwerking met het Gemeenterachief Roosendaal, via de website te publiceren.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor publicatie is, naast privacy, auteursrecht en kwaliteit van de opname, het algemeen belang voor Roosendaal en de Roosendaalse bevolking. Het hanteren van deze voorwaarden brengt met zich mee dat in ons archief meer foto’s aanwezig zijn dan die welke via het internet worden gepubliceerd.
Alle foto’s die zich in ons archief bevinden zijn/worden beschreven en in een aparte database opgenomen.

De voorbereidingen bij de samenstelling van de werkgroep alsmede het opstellen van de juiste procedures en routing van de werkzaamheden hebben heel wat inspanningen van de leden van de werkgroep gevergd.
Omdat wij ook proberen te voorkomen dat dezelfde foto, die soms in verschillende archieven aanwezig is, meerdere malen wordt gepubliceerd, wordt hieraan veel aandacht besteed.

De inmiddels gepubliceerde foto’s zijn te bekijken via onderstaande link:

http://westbrabantsarchief.nl/

Om te kijken welke foto’s door ons zijn gepubliceerd kan op de genoemde website onder “Beeld” worden gekozen voor “Collectie” en vervolgens voor “Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale”

Naar het zich laat aanzien zal de werkgroep nog geruime tijd bezig zijn met haar werkzaamheden om uit ons gehele fotobestand (ca 5000 stuks) een verantwoorde selectie te maken.

Roosendaal juli 2012

Terug naar pagina Collecties