Diverse artikelen

In de loop der jaren zijn door de Heemkundekring een aantal voor verkoop bestemde items geproduceerd. Hierna volgt een opsomming met verwijzingen inzake verkoop/verkrijging:

ArtikelTe verkrijgen
Periodieken (Losse nummers),Verschillende prijzen, tijdens openinstijden.
CD-rom "Boerderijen anno 2003",€ 8,00, tijdens. open huis
Fietsroute "Langs Turfvaarten, Vennen en Venen" Hier gratis downloaden
Fietsroute "Ontdekkingstocht vanuit Roosendaal"Hier gratis downloaden
"Roosendaal op, langs en over de rand" fietsroute van 35 km. Basisversie.Hier gratis downloaden
"Roosendaal op, langs en over de rand" fietsroute van 35 km. Uitgebreide versieHier gratis downloaden
Fietsroute "Cultuurhistorische ontdekkingstocht"Hier gratis downloaden
Verjaardagskalender en diverse prenten € 1,00, tijdens open huis
Jubileum-uitgave "Terug in de tijd" € 1,00, tijdschriften tijdens open huis
Diverse losse uitgaven Verschillende prijzen, open huis

Bestelling kan eveneens schriftelijk gebeuren bij het secretariaat (p/a Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal) of per e-mail. Op verzoek kan ook toezending per post plaatsvinden. Dan worden de kosten van aankoop + verzending in rekening gebracht.
Om de gedownloade bestanden te openen kunt u gebruik maken van o.a. Andobe Reader of Microsoft Edge. (beide programma,s kunnen pdf bestanden lezen). (https://get.adobe.com/nl/reader/)

Terug naar pagina Shop