Nieuw

De volgende aanpassingen (A) of toevoegingen (T) zijn sinds 01-07-2020 op deze website gebeurd: (wat betreft de Aanpassingen worden meestal alleen de laatste aanpassingen met betrekking tot de Hoofd- of Subgroep vermeld)

A07-07-2020Bidprentjes UpdateToegevoegd
T25-07-2020Oude artikelen in een modern jasjeNieuw artikelToegevoegd
A05-08-2020AlgemeenContact (adres secretariaat)Aangepast
T22-08-2020Laatste nieuwsopschorting activiteitenToegevoegd
T01-09-2020Laatste NieuwsVerwijzing naar documentaire over het zoete verleden van West-Brabant.Toegevoegd
T14-09-2020AlgemeenContact (adres secretariaat)Aangepast
T28-0-9-2020Laatste Nieuwsverwijzing naar Maand van de geschiedenisToegevoegd
T28-09-2020Laatste NieuwsFoto's in Memoriam René KoningsToegevoegd
A30-09-2020Algemeen/werkgroepenwerkgroep Genealogie aangepast qua samenstellingAangepast
T05-10-2020Laatste NieuwsBericht "Dag van de Brabantse Volkscultuur"Toegevoegd
A15-10-2020Lay out aanpassing beeldarchiefConfig.js Beeldarchief
T19-10-2020TekstenOver Roosendaal
(Mijn Burgerhout)
Toegevoegd
A25-10-2020Laatste NieuwsRabo Clubsupport aktie
Verwijderd
Aangepast
A28-10-2020AlgemeenAktiviteitenkalenderAangepast
A06-11-2020ToevoegingPlugin
T08-11-2020Algemeen/TijdschriftenTijdschrift ( inhoudsopgave nr 78)Toegevoegd
T16-11-2020Financiële verantwoordingBalans en resultatenrekening 2019Toegevoegd
T16-11-2020AlgemeenJaarverslagen2019 Toegevoegd
A16-11-2020Algemeen/ANBIBestuurssamenstellingAangepast
A24-11-2020AlgemeenContact. (E-mailadres secretariaat aangepast)Aangepast