Tijdschrift

“De Vrijheijt van Rosendale” is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift gratis bezorgd/toegezonden.
De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur), Joss Hopstaken, Cor Koolen, René Kools, Pieter van Leijsen, Ben Maas, Christ van Rooij en Mieke Spekman.

Naast de redactie kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het tijdschrift leveren.Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar pagina 1 van het laatst verschenen nummer en naar het het hieronder vermelde redactie-adres.
Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4707 TE,  Roosendaal; telefoon 0165 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

Inhoudsopgaven
Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Cultuurhuis Bovendonk 111, te koop voor € 2,00.

Van alle door “De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn ook digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur en opgenomen illustraties, samengesteld. Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

Inhoudsopgave gerangschikt naar auteurs (nummers 1 t/m 79)
Inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen Illustraties (nummers 1 t/m 79).

Nummer 79, juni 2021 (jaargang 42)
Dit nummer bevat de volgende artikelen:

 • Marius Broos, Van de redactie.
 • Marius Broos, Lezers reageren.
 • Marius Broos, Roosendaal, van dag tot dag, 1 januari 1921 – 30 juni 2021.
 • Pieter van Leijsen,  Paardensport in Roosendaal (1) De “Rosendaalsche Harddraverij Vereeniging” 1864-1890.
 • Joss Hopstaken, Een oude grafsteem uit de Sint Janskerk.
 • Ben Maas, Herinneringen aan de kweekschool
 • Marius Broos, In het nest van de smokkelaars, Douanebeambten op “‘t Hoekske” 1878-1896.
 • Marius Broos, Smokkelen als beroep. De familie Sonneville-Hallosserie op “‘t Hoekske”
 • Marius Broos, “Niet zo maar voor een gat te vangen” De zaak Marijn Rommers.
 • Cees Talboom, Van buitengewoon onderwijs naar speciaal onderwijs.

  Nummer 80, december 2021 (jaargang 42)
  Zodra hierover meer bekend is wordt hier een voorlopige inhoudsopgave vermeld.

Terug naar pagina Algemeen