Tijdschrift

“De Vrijheijt van Rosendale” is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift gratis bezorgd/toegezonden.
De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur), Joss Hopstaken, Cor Koolen, René Kools, Pieter van Leijsen, Ben Maas, Christ van Rooij en Mieke Spekman.

Naast de redactie kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het tijdschrift leveren.Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar pagina 1 van het laatst verschenen nummer en naar het het hieronder vermelde redactie-adres.
Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4707 TE,  Roosendaal; telefoon 0165 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

Inhoudsopgaven
Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Cultuurhuis Bovendonk 111, te koop voor € 2,00.

Van alle door “De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn ook digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur en opgenomen illustraties, samengesteld. Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

Inhoudsopgave gerangschikt naar auteurs (nummers 1 t/m 78)
Inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen Illustraties (nummers 1 t/m 78).

Nummer 78, december 2020 (jaargang 41)
Dit nummer bevat de volgende artikelen:

 • Marius Broos, Van de redactie
 • Marius Broos, Lezers reageren
 • Marius Broos, Roosendaal, van dag tot dag, 1 juli 1920 – 31 december 1920
 • Peter Alexander Kerkhof, Waar stond de Vinkenbroekse kapel?
 • Joss Hopstaken, Het kiezen van kerkmeesters in Roosendaal.
 • Marius Broos, Op gesprek bij N.V. Delana te Roosendaal.
 • Joss Hopstaken, Het Pannenhuys of Unieslot te Roosendaal.
 • Pieter van Leijsen, De gedenkplaat in de Landbouwwinterschool.
 • Marius Broos, Het moeizaam ontstaan van een “stationswijk”.
 • Ben Maas, Leermo(nu)menten in Roosendaal. De slopershamer werd goed gehanteerd
 • Werkgroep Genealogie, Dansschool De Bra, Jarenlang dansplezier.
 • Werkgroep Genealogie, Kwartierstaat Johannes Cornelis Maria de Bra
 • Mieke Spekman, De Spaanse griep in Roosendaal. Wereldwijd meer dan 50 miljoen slachtoffers.

Nummer 79, juni 2021 (jaargang 42)
Zodra hierover meer bekend is wordt hier een voorlopige inhoudsopgave vermeld.

Terug naar pagina Algemeen