Tijdschrift

“De Vrijheijt van Rosendale” is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift gratis bezorgd/toegezonden.
De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur), Joss Hopstaken, Cor Koolen, René Kools, Pieter van Leijsen, Ben Maas, Christ van Rooij en Mieke Spekman.

Naast de redactie kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het tijdschrift leveren.Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar pagina 1 van het laatst verschenen nummer en naar het het hieronder vermelde redactie-adres.
Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4707 TE,  Roosendaal; telefoon 0165 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

Inhoudsopgaven
Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Cultuurhuis Bovendonk 111, te koop voor € 2,00.

Van alle door “De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn ook digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur en opgenomen illustraties, samengesteld. Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

Inhoudsopgave gerangschikt naar auteurs(nummers 1 t/m 74))
Inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen Illustraties (nummers 1 t/m 74).

Nummer 74, juni 2019 (jaargang 40)

Dit nummer bevat de volgende artikelen:

 • Van de redactie.
 • Lezers reageren.
 • Roosendaal van dag tot dag 1 juni 1918 – 31 december 1918.
 • Melasse, grutten en bier.(De schuur achter Molenstraat 174 te Roosendaal).
 • Bij òòns tuis.
 • Een vakbondsman werd “De sigaar” (Het leven van Jan Schepers).
 • De jongerensociëteit ‘t Kros”
 • Potstallen en grupstallen
 • “Voor iets lekkers naar Janus Dekkers”
 • Kwartierstaat Adrianus Johannes Godefridus Dekkers
 • De RK Landbouwwinterschool te Roosendaal. (vanaf 1919 tot 1973 dé agrarische opleiding voor West-Brabant).
 • Oproep kentekens motorvoertuigen

Nummer 75, oktober 2019 (jaargang 40)
In oktober verschijnt er een extra nummer van ons tijdschrift, geheel gewijd aan 75 jaar bevrijding.

Terug naar pagina Algemeen