Tijdschrift

“De Vrijheijt van Rosendale” is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift gratis bezorgd/toegezonden.
De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur), Joss Hopstaken, Cor Koolen, René Kools, Pieter van Leijsen, Ben Maas, Christ van Rooij en Mieke Spekman.

Naast de redactie kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het tijdschrift leveren.Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar pagina 1 van het laatst verschenen nummer en naar het het hieronder vermelde redactie-adres.
Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4707 TE,  Roosendaal; telefoon 0165 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

Inhoudsopgaven
Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Heemhuis Mariadal te koop voor € 2,00.

Van alle door “De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn ook digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur en opgenomen illustraties, samengesteld. Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

Inhoudsopgave gerangschikt naar auteurs (nummers 1 t/m 73))
Inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen Illustraties (nummers 1 t/m 73).

Nummer 73, december 2018 (jaargang 39)

Dit nummer bevat de volgende artikelen:
In memoriam Wim Heijnen
Herinneringen aan Wim Heijnen
Van de redactie
Lezers reageren
Roosendaal van dag tot dag
Bij òòns tuis
Uit het Heemhuis “Mariadal”  “Ons Thuisfrontclub”
Roosendaal 700 jaar (een terugblik)
Herman George van Loenhout
Het Roosendaals gemengd koor
Foto’s van vroeger
Leopold Heirsch
Buitengewoon of speciaal onderwijs
De reis van Jan Moerdijk naar Sutton Coldfield

Nummer 74, juni 2019 (jaargang 40)
Zodra hier meer over bekend is wordt dit hier gepubliceerd..

Terug naar pagina Algemeen