Tijdschrift

“De Vrijheijt van Rosendale” is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift gratis bezorgd/toegezonden.
De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur), Joss Hopstaken, Cor Koolen, René Kools, Pieter van Leijsen, Ben Maas, Christ van Rooij en Mieke Spekman.

Naast de redactie kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het tijdschrift leveren.Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar pagina 1 van het laatst verschenen nummer en naar het het hieronder vermelde redactie-adres.
Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4707 TE,  Roosendaal; telefoon 0165 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

Inhoudsopgaven
Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Cultuurhuis Bovendonk 111, te koop voor € 2,00.

Van alle door “De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn ook digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur en opgenomen illustraties, samengesteld. Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

Inhoudsopgave gerangschikt naar auteurs (nummers 1 t/m 77)
Inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen Illustraties (nummers 1 t/m 77).

Nummer 77, juni 2020 (jaargang 41)
Dit nummer bevat de volgende artikelen:

 • Marius Broos, Van de redactie
 • Marius Broos, Lezers reageren
 • Marius Broos, Roosendaal, van dag tot dag, 1 juli 1919 – 31 december 1919
 • Ben Maas, Een financiële ramp in de jaren dertig. Het faillissement van Van Gilse
 • Jetty Blijdenstein, Bij òòns tuis (slot)
 • Mieke Spekman, De gloriejaren van volleybalvereniging WDDKUOBV. Alles draaide om gezelligheid en vriendschap.
 • Joss Hopstaken, Een scheepswerf in Roosendaal
 • Ben Maas, Het Roosendaals Symfonie Orkest
 • Marius Broos, 100 jaar Mannenkoor ‘Concordia’. De jaren van opbouw en prille bloei, 1920-1945
 • Werkgroep Genealogie, Uit de roemrijke jaren dertig van ‘Concordia’
 • Werkgroep Genealogie, 100 jaar Mannenkoor ‘Concordia’. De jaren van groei en ontplooiing, 1945-2020
 • Marius Broos, Roosendaal, van dag tot dag, 1 januari 1920 – 30 juni 1920

  Nummer 78, december 2020 (jaargang 41)
  Zodra hierover meer bekend is wordt hier een voorlopige inhoudsopgave vermeld.

Terug naar pagina Algemeen