“Turf, het Bruine Goud van Roosendaal”

Door de heren Toon de Bruin (overleden 28-11-2006), Johan Dudok, Leo Notenboom, Cor Rops en Ben Steffen is in de periode 2005-2006 een studie verricht naar de betekenis van turf door de eeuwen heen voor Roosendaal in het bijzonder en voor West Brabant en de Noorder Kempen (België) in het algemeen.

Naar aanleiding van deze studie en in het kader van “900 jaar Brabant” is, in samenwerking met diverse andere werkgroepen van onze Heemkundekring, een expositie samengesteld. Deze expositie is tussen najaar 2006 en medio 2008, in een soms iets aangepaste versie, op verschillende plaatsen te bezichtigen is geweest. Zo noemen wij hier: In Roosendaal “De Heemkelder”, Bibliotheek Parrotia, Rosada Factory Outlet en in Kalmthout het “Kunsthuis Ernest Albert “.

Bij deze, op geschiedkundige basis wetenschappelijk verantwoorde expositie, komen ondermeer de volgende aspecten aan de orde:

  • De basis van de ruimtelijke ordening van het huidige Roosendaal is gelegd in de periode van de turfwinning;
  • Van 1250 tot 1750 was Roosendaal een belangrijk centrum met invloedrijke inwoners;
  • Enkele nu belangrijke straten in Roosendaal waren vroeger turfvaarten;
  • Het huidige landschap van West-Brabant en de Noorder-Kempen is bepaald door de turfwinning;
  • Het belang voor het waterbeheer, vroeger en nu, van de oude turfvaarten in West-Brabant en de Noorder-Kempen.

In het kader van dit alles worden door (leden van) de werkgroep presentaties gehouden.
Aanvragen voor het verzorgen hiervan kunnen worden gericht aan:
De heer C.A.J. Rops, Nispensestraat 115, 4701 CV Rosendaal, 0165540726 of per e-mail.

Een fietsroute welke eveneens over dit onderwerp is samengesteld kunt u hier  downloaden.

Terug naar pagina Projecten