Bestuur

Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda,
nummer 40281644.
Vanaf 1 januari 2011 is “De Vrijheijt van Rosendale”
een ANBI instelling nummer RSIN/Fiscaalnummer 8040.41.520

Thans van kracht zijnde Statuten en Huishoudelijk Reglement

Beloningsbeleid van de vereniging

Bestuurders mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging. Er worden geen vacatiegelden verstrekt.

Samenstelling van het bestuur (per 15-10-2020)
Joss Hopstaken, voorzitter.
Gé Nollen, vice voorzitter.
Koos Caniëls, penningmeester.
Margriet Bogers, extern secretaris.
Odile Boonen, Intern secretaris/notuliste.
Leopold de Beer, bestuurslid.
Lenny Hamans, bestuurslid.
Mieke Spekman, bestuurslid.
Hans van Nispen, bestuurslid.

 

Terug naar pagina ANBI