Archief

De Heemkundekring is in het bezit van ruim 8500 voorwerpen, foto’s en overige beeld- en geluidsdragers (stand juni 2013). Alles is gerubriceerd en in een database vastgelegd. Deze zaken zijn als schenking ontvangen van leden en niet-leden.
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor opname in ons archief kunnen in het algemeen als volgt worden omschreven:

  1. De schenking moet onherroepelijk zijn. De zaak komt dus volledig in het bezit van de Heemkundekring.
  2. De zaak moet betrekking hebben op heemkunde in het algemeen en/of Roosendaal en haar bewoners in het bijzonder.
  3. Alle schenkingen worden beoordeeld door de werkgroep archief. Indien opname in ons archief, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, kan de werkgroep archief er een andere bestemming aan geven.

Van ieder schenking wordt een schenkingsformulier opgemaakt waarin o.m. het bovenstaande staat beschreven en dat door de schenker moet worden ondertekend.

Het aanbieden van voorwerpen kan gebeuren tijdens de openingsuren van Heemhuis Mariadal.. Deze zijn hier te vinden. Eveneens kan per e-mail contact worden opgenomen met de werkgroep archief via de volgende link: Contact

Terug naar pagina Collecties