Werkgroep Bibliotheek

De Heemkundekring was in het bezit van ongeveer 2600 boeken, periodieken en tijdschriften (stand juni 2012). Alles is gerubriceerd en in een database vastgelegd. Een groot aantal zaken zijn als schenking ontvangen van leden en niet-leden.Tevens hebben wij ruilabonementen met collega-heemkundekringen. Soms worden ook boeken aangekocht.
Door een waterschade in juli 2012, net voor de verhuizing naar Heemhuis Mariadal, zijn een aanzienlijk aantal exemplaren verloren gegaan. We hopen dat door schenkingen onze collectie weer kan worden aangevuld.
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor opname in onze bibliotheek kunnen in het algemeen als volgt worden omschreven:

  1. De schenking moet onherroepelijk zijn. De zaak komt dus volledig in het bezit van de Heemkundekring.
  2. De boeken en tijdschriften moeten betrekking hebben op heemkunde in het algemeen en/of Noord-Brabant en Roosendaal met haar bewoners in het bijzonder.
  3. Alle schenkingen worden beoordeeld door de werkgroep bibliotheek. Indien opname in onze bibliotheek om welke reden dan ook, niet mogelijk is, kan de werkgroep bibliotheek er een andere bestemming aan geven.

Van ieder schenking wordt een schenkingsformulier opgemaakt waarin o.m. het bovenstaande staat beschreven en dat door de schenker moet worden ondertekend.

Het aanbieden van voorwerpen kan gebeuren tijdens de openingsuren van Heemhuis Mariadal. Deze zijn hier te vinden. Eveneens kan per e-mail contact worden opgenomen met de werkgroep bibliotheek via de volgende link:

Teug naar pagina Werkgroepen