Laatste Nieuws

 

HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE
secretariaat : Bovendonk 111, Roosendaal

Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, Roosendaal
www.heemkundekringroosendaal.nl
info@heemkundekringroosendaal.nl

                                    Roosendaal, 15 november 2020

 

Beste leden,

Dit jaar was de heemkundekring vanwege de uitbraak van het coronavirus genoodzaakt de jaarvergadering schriftelijk af te handelen. Van de 694 verstuurde stembiljetten kwam maar liefst 295 stuks of 42,5% ingevuld terug. Dat is een buitengewoon positief resultaat dat getuigt van de betrokkenheid van u, de leden, bij onze vereniging. Ook mag geconstateerd worden dat de leden van de heemkundekring eensgezind zijn in hun antwoorden op de gestelde vragen. In overgrote meerderheid heeft u positief gereageerd op de voorstellen van het bestuur. Van de in totaal 3540 antwoorden was 3499 ja, 10 nee en 31 blanco.

Dit wil zeggen:

  1. Dat oud voorzitter René Konings formeel tot erelid benoemd is, al is dat helaas postuum.
  2. Dat Joss Hopstaken als voorzitter benoemd is.
  3. Dat het verslag van de jaarvergadering 2019 is goedgekeurd.
  4. Dat het verslag van de activiteiten 2019 is goedgekeurd.
  5. Dat het financieel verslag en jaarrekening 2019 van de penningmeester akkoord bevonden zijn.
  6. Dat de begroting 2020 is geaccordeerd.
  7. Dat het verslag van de kascommissie goedgekeurd is.
  8. Dat als lid van de kascommissie de heer A. Hellemons is benoemd.
  9. Dat als bestuurslid herbenoemd is mevrouw Mieke Spekman.
  10. Dat als bestuursleden zijn benoemd mevrouw Odile Boonen, mevrouw Margriet Bogers en de heer Hans van Nispen.

Binnen het bestuur is inmiddels besloten dat mevrouw Odile Boonen als intern secretaris/notulante zal optreden en mevrouw Margriet Bogers als extern secretaris. We zijn bijzonder verheugd dat zij bereid gevonden zijn deze functie op zich te nemen. Ook verwelkomen wij Hans van Nispen als bestuurslid.

Een en ander wil ook zeggen dat de heemkundekring na ruim zeventien jaar afscheid neemt van bestuurslid en secretaris Ineke van Rijen-van Eekelen. In al die tijd heeft Ineke enorm veel werk verricht waar we haar bijzonder erkentelijk voor zijn. In de huidige situatie is het niet mogelijk op de gebruikelijke wijze tijdens een jaarvergadering Ineke te bedanken voor haar inzet. Het bestuur zal dit binnen de huidige voorschriften op gepaste wijze doen.

Het coronavirus waart nog altijd rond, maar lijkt zich in de laatste dagen in een wat gunstigere richting te ontwikkelen. We moeten er echter wel rekening mee houden dat onze gebruikelijke activiteiten nog enige tijd geen doorgang kunnen vinden. Het nieuwe tijdschrift kunt u medio december verwachten. Binnen het bestuur wordt ook nagedacht om op andere wijze contact met u te onderhouden. Daar hoort u binnenkort meer van.

Ten slotte nog een mooi bericht om af te sluiten. De bekende Rabo ClubSupport Actie heeft dit jaar ook weer op uw steun mogen rekenen. Maar liefst € 996,00 is dit jaar de opbrengst. Voor uw bereidheid om op onze mails positief te reageren en uw keuze te bepalen voor de heemkundekring past grote dank. Het resultaat zal weer ingezet worden voor het behoud van het Roosendaalse erfgoed. We hopen u in de nabije toekomst weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Joss Hopstaken                                                                                        Margriet Bogers,

Voorzitter                                                                                                    Secretaris

  –o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-  

 

In memoriam René Konings
Op 15 september 2020 is het eerste exemplaar van het boekje i.v.m. het overlijden van onze oud voorzitter, René Konings,  aan zijn echtgenote uitgereikt.
Klik hier voor een foto impressie van deze aangelegenheid.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Opschorting activiteiten Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale”

De heemkundekring ‘De Vrijheijt van Rosendale’  zag zich in maart genoodzaakt vanwege de coronacrisis de publieksactiviteiten op te schorten tot 1 september. Gelukkig kon een aantal werkzaamheden achter de schermen doorgang vinden, zoals het uitbrengen van het halfjaarlijkse tijdschrift. Dat gold ook voor een aantal beheersactiviteiten zoals een vernieuwing van de website en het beschrijven van de beeldcollectie.

Gezien de recente ontwikkelingen heeft het bestuur helaas moeten besluiten tot een verlenging van de opschorting van de publieksactiviteiten tot 1 januari 2021.  Dat wil zeggen geen open huis op de eerste zaterdag van de maand, geen lezingen of excursies. Aan het tijdschrift en de collecties wordt verder doorgewerkt. De eerder voor maart geplande jaarvergadering zal in september/oktober schriftelijk worden afgedaan. Op de agenda staan onder andere de verantwoording van het bestuur door middel van de jaarverslagen (inhoudelijk en financieel) over 2019 en de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden.
Het bestuur hoopt met ingang van het nieuwe jaar in Cultuurhuis Bovendonk de publieksactiviteiten weer op te kunnen pakken.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Omdat onze Heemkundekring vanaf 2019 deelneemt aan het project Brabant Cloud van Erfgoed Brabant, zijn vrijwilligers van onze vereniging druk doende om onze collecties toegankelijk te maken voor een breed publiek via onze eigen website. Een aanzienlijk gedeelte van ons fotoarchief en de bidprentjesverzameling kunt u reeds raadplegen.
Met regelmaat worden er aan deze website veranderingen doorgevoerd, zodat belangstellenden kunnen genieten van de nieuwe mogelijkheden.
Dat kan soms tot enige verwarring leiden.
Wij hopen op uw begrip zolang de website deels onder constructie is. Komt u er niet uit, dan kunt u een e-mail sturen naar info@heemkundekringroosendaal.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


SUIKERHOEK, een tiendelige documentaireserie van Raoul de Zwart, geproduceerd door ENTROP&DEZWARTFILMS.
Uitzending via Omroep Brabant vanaf 1 september om 17.54 met elk uur, gedurende 24 uur, een herhaling.
In deze serie duikt filmmaker Raoul de Zwart in het kleurrijke zoete verleden van de Zuidwesthoek van Brabant. Plotseling verrezen daar immers zo’n 150 jaar geleden fabrieken zo groot als kathedralen. Aangedreven door meer dan manshoge stoommachines produceerden ze van september tot januari suiker uit bieten. Deze kleine industriële revolutie kende nergens zijn weerga in Nederland. SUIKERHOEK vertelt aan de hand van interviews en talrijk nooit eerder gepubliceerd foto- en filmmateriaal het verhaal van de suikerboeren en -baronnen, de arbeiders en de innovaties en deze industrie.
Deel dit bericht met vrienden. Je kunt onderstaande social media links daarvoor gebruiken:

YOUTUBE:
https://youtu.be/SOuiAGphimY

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/raoul.dezwart/posts/10214833718871163

                                                           -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

                               DAG VAN DE BRABANTSE VOLKSCULTUUR

De Dag van de Brabantse Volkscultuur 2020 werd georganiseerd door Erfgoed Brabant, Brabants Heem en de Historische Vereniging Brabant. En met speciale dank aan theater De Kring Roosendaal en Erfgoedcentrum Tongerlohuys. Dit jaar sluit het thema aan bij de Maand van de Geschiedenis: Oost/West.
Brabanders die naar het buitenland emigreerden zullen in het online programma centraal staan.
Op de portal Brabants Erfgoed vindt u al mooie artikelen, objecten en een podcast over het thema.
Bezoek de website van de Erfgoed Brabant Academie voor het programma, informatie over aanmelden en meer: https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/brabantse-volkscultuur
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Heleen Regenspurg (Erfgoed Brabant) door een mail te sturen naar heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl.
Wij hopen dat u allemaal met ons meekijkt naar de uitzending op 28 oktober.
Met vriendelijke groet,
Namens Erfgoed Brabant, Brabants Heem en de Historische Vereniging Brabant,
Heleen Regenspurg
Erfgoed Brabant
             
   

                                                   -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-