Laatste Nieuws

                                     In Memoriam Wim Heijnen.

Op 9 oktober j.l. is, in de leeftijd van 86 jaar, overleden onze mede – oprichter, voorzitter en ere – lid Wim Heijnen.
In het najaar van 1979 stond Wim, samen met oud-wethouder Toon de Bruijn, aan de wieg van onze heemkundekring.
Vol enthousiasme begon Wim aan zijn taak als voorzitter van de, toen uit dertig leden bestaande, vereniging. In deze functie wist hij velen te enthousiasmeren en werden er al gauw werkgroepen opgericht. Tot 2003 heeft Wim de functie als voorzitter bekleed.
Ook  werd er een eigen tijdschrift uitgegeven en onder zijn bezielende leiding werden er lezingen, tentoonstellingen en excursies georganiseerd.
Wim was met hart en ziel een echte heemkundige.
Hij schreef, later als redactielid, vaak over zijn Roosendaal en de Roosendalers om zodoende de belangstelling bij onze leden op te wekken voor stad, streek en volk.
Talloze artikelen zijn er van zijn hand verschenen in ons tijdschrift en spreken nog vaak tot ieders verbeelding.
Dat de heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale“ in de loop der jaren uitgegroeid is tot een vereniging van bijna 800 leden heeft hem zeker deugd gedaan.
Terecht is Wim daarom ook benoemd tot ere-lid van onze vereniging.
Wij zijn Wim veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons heeft betekend en hebben met spijt afscheid moeten nemen van onze “ Roosendaal heemkundige “ : Wim Heijnen .

                                                                          -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-