Lid worden

De Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” stelt zich ten doel:
Roosendaal en omgeving op elk gebied dat onder heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken; 
In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek;
Te ijveren voor behoud van het eigen karakter en schoonheid van plaats en omgeving;
De Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” tracht dit doel te bereiken door:
Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies;
Het organiseren van tentoonstellingen;
De uitgave van twee periodieken per jaar;
Het aanleggen en het beheren van een archief op heemkundig gebied;
Het deelnemen aan culturele manifestaties;
Het beoefenen van genealogie;
Het beoefenen van andere aspecten van heemkunde;
Het benaderen van en samenwerken met instanties en personen die zouden kunnen helpen de gestelde doelen te bereiken.
Als de doelstellingen van de Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” u aanspreken kunt u zich opgeven als lid op de volgende manieren: 

Door dit inschrijfformulier in te vullen.

  Of per brief aan Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale”, Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal. 


  De kosten van het lidmaatschap (inclusief de twee uit te geven periodieken per jaar/per adres) bedragen:
  Leden € 20,00 per jaar. Gezinsleden € 12,00 per jaar.
  Leden buiten het bezorggebied Roosendaal betalen per jaar € 8,00 meer als tegemoetkoming in de kosten van verzending;
  Bij aanmelding ná 1 juli van ieder jaar, is 50 % van de hiervoor genoemde bedragen verschuldigd. 
  Voor de verschuldigde bedragen wordt een nota verzonden. Wij verzoeken u deze dan per omgaande te voldoen. 


  Wijzigingen in- of opzegging van het lidmaatschap: 
  Wijzigingen in- of opzegging van het lidmaatschap bij voorkeur op een van de volgende manieren:
  Per brief aan Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” p/a Bovendonk 111,
  4707 ZH, Roosendaal
  Per e-mail :  secretaris@heemkundekringroosendaal.nl