Lid worden

De Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” stelt zich ten doel:

  • Roosendaal en omgeving op elk gebied dat onder heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken;
  • In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek;
 • Te ijveren voor behoud van het eigen karakter en schoonheid van plaats en omgeving;

De Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” tracht dit doel te bereiken door:

  • Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies;
  • Het organiseren van tentoonstellingen;
  • De uitgave van twee periodieken per jaar;
  • Het aanleggen en het beheren van een archief op heemkundig gebied;
  • Het deelnemen aan culturele manifestaties;
  • Het beoefenen van genealogie;
 • Het beoefenen van andere aspecten van heemkunde;
 • Het benaderen van en samenwerken met instanties en personen die zouden kunnen helpen de gestelde doelen te bereiken.

Als de doelstellingen van de Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” u aanspreken kunt u zich opgeven als lid op de volgende manieren:

  • Door verzending van een e-mail naar info@heemkundekringroosendaal.nl  met vermelding van: Naam, adres. telefoonnummer, e-mailadres en ingangsdatum van het lidmaatschap..
  • Per brief aan Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale”, Bovendonk 111,
   4707 ZH Roosendaal.
 • Door mondelinge aanmelding bij een van de bestuursleden.

De kosten van het lidmaatschap (inclusief de twee uit te geven periodieken per jaar/per adres) bedragen:

  • Leden € 20,00 per jaar. Gezinsleden € 12,00 per jaar.
  • Leden buiten het bezorggebied Roosendaal betalen per jaar € 8,00 meer als tegemoetkoming in de kosten van verzending;
 • Bij aanmelding ná 1 juli van ieder jaar, is 50 % van de hiervoor genoemde bedragen verschuldigd.

Voor de verschuldigde bedragen wordt een nota verzonden. Wij verzoeken u deze dan per omgaande te voldoen.

Wijzigingen in of opzegging van het lidmaatschap:

Wijzigingen in- of opzegging van het lidmaatschap bij voorkeur op een van de volgende manieren:

  • Per brief aan Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” p/a Bovendonk 111,
   4707 ZH, Roosendaal

Terug naar pagina Algemeen