Werkgroep genealogie

 De doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:
Het bevorderen van de contacten tussen genealogen onderling alsmede met instanties en instellingen die zich met genealogie bezig houden;
Het bevorderen van de kennis en kunde op het gebied van de genealogie in de ruimste zin;Het stimuleren van het genealogisch onderzoek in Roosendaal en omgeving;
Het gezamenlijk doen van onderzoek en daarover te publiceren.

De realisatie gebeurt door o.m.:
Onderzoek te doen naar de stambomen/geschiedenis van families, huizen en of gebouwen uit/in Roosendaal;
Het twee keer per jaar publiceren in het Periodiek van de Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale”.

Omschrijving werkzaamheden:
Bij het familieonderzoek kunnen verschillende onderwerpen worden uitgezocht zoals de stamgegevens, de kwartierstaat van een persoon, de genealogie en de parenteel van een voorvader.
Bij het huizenonderzoek wordt getracht te achterhalen hoe lang de bebouwing op die plaats bestaat, wat de bouwgeschiedenis is en wie de eigenaren/bewoners in het verleden waren.

Voor deze onderzoeken worden diverse bronnen geraadpleegd zoals de DTB’s (Doop-, Trouw- en Begraafboeken), schot- en vestboeken, bevolkingsregisters, burgerlijke standen en kadastrale bescheiden. De te raadplegen documenten van voor ca 1800 zijn in oud handschrift. Het lezen hiervan vereist de nodige vaardigheid.

Momenteel is deze werkgroep bezig met de volgende onderwerpen:

Het voorbereiden van artikelen met bijbehorende kwartierstaten die later in ons tijdschrift worden gepubliceerd.

Teug naar pagina Werkgroepen