Werkgroep foto archief

Een werkgroep is bezig een selectie van foto’s uit ons archief te maken om deze, in samenwerking met het Gemeentearchief Roosendaal, via hun website http://westbrabantsarchief.nl/ te publiceren. Inmiddels zijn nu (oktober 2016) ca.3.400 foto’s uit ons bestand op deze manier door iedereen te bekijken.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor publicatie is, naast privacy, auteursrecht en kwaliteit van de opname, het algemeen belang voor Roosendaal en de Roosendaalse bevolking. Het hanteren van deze voorwaarden brengt met zich mee dat in ons archief meer foto’s aanwezig zijn dan die welke via het internet worden gepubliceerd.
Alle foto’s die zich in ons archief bevinden zijn/worden beschreven en in een aparte database opgenomen.

De voorbereidingen bij de samenstelling van de werkgroep alsmede het opstellen van de juiste procedures en routing van de werkzaamheden hebben heel wat inspanningen van de leden van de werkgroep gevergd.
Omdat wij ook proberen te voorkomen dat dezelfde foto, die soms in verschillende archieven aanwezig is, meerdere malen wordt gepubliceerd, wordt hieraan veel aandacht besteed.

Teug naar pagina Werkgroepen

Terug naar pagina Collecties