Werkgroep automatisering

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de computers, printers en scanners met bijbehorende apparatuur. Tevens behoort het ontwerp en onderhoud van de website tot hun werkzaamheden.
In samenwerking met de werkgroep mailing wordt eveneens de per email te verzenden ledenpost verzorgd.

Teug naar pagina Werkgroepen