Werkgroep Redactie Tijdschrift

Deze werkgroep houdt zich bezig met de redactie, samenstelling en vormgeving van ons twee keer per jaar te verschijnen Tijdschrift. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de inhoud van het Tijdschrift. Zij onderhouden eveneens de contacten met auteurs en drukkerij. De werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de redactieraad zijn vastgelegd in het Redactiestatuut.

Teug naar pagina Werkgroepen