Werkgroep Tentoonstelling

Tot de werkzaamheden van deze werkgroep behoren met name de vormgeving en inrichting van de permanente tentoonstelling in de Heemkelder. Tevens zijn zij, in overleg met andere werkgroepen, nauw betrokken bij het vormgeven en inrichten van tijdelijke exposities.

Teug naar pagina Werkgroepen