Contact

“De Vrijheijt van Rosendale” (tijdens openingsuren) 
telefonisch te bereiken op telefoon/nummer 06-83274608

Secretariaat

“De Vrijheijt van Rosendale”,
Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal

Vestigingsadres:

Cultuurhuis,  Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal.
E-mailadres: secretaris@heemkundekringroosendaal.nl
tel: 06-83274608

Bankrekening: 
NL 75 RABO 0144 3244 23 ten name van
“De Vrijheijt van Rosendale”
Het BIC nummer van de Rabobank is RABONL2U

Terug naar pagina Algemeen