Contact

 

“De Vrijheijt van Rosendale” (tijdens openingsuren)
0165395544 b.g.g.: 0165545889.

Secretariaat
“De Vrijheijt van Rosendale”,
p/a Boutenslaan 3, 4707 NC Roosendaal
Vestigingsadres:
Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal. 0165395544
E-mailadres: info@heemkundekringroosendaal.nl
Bankrekening: 
NL 75 RABO 0144 3244 23 ten name van
“De Vrijheijt van Rosendale”
Het BIC nummer van de Rabobank is RABONL2U

Terug naar pagina Algemeen