BIBLIOTHEEK

Werkgroepen

De Heemkundekring is in het bezit van ruim 2000 boeken, periodieken en tijdschriften. Alles is gerubriceerd en in een database vastgelegd. Een groot aantal is als schenking ontvangen van leden en niet-leden. Tevens hebben wij ruilabonnementen met collega-heemkundekringen. Er worden ook boeken aangekocht. De boeken en tijdschriften moeten betrekking hebben op heemkunde in het algemeen en/of Noord-Brabant en Roosendaal met haar bewoners in het bijzonder.


De werkgroep bestaat uit:
Lenny Hamans * e-mail
Marianne Konings
Ineke van Rijen-van Eekelen