RENOVATIE / KLUSGROEP

Werkgroepen

Regelmatig ontvangt de Heemkundekring schenkingen die beschadigd zijn of enig onderhoud behoeven.
Indien mogelijk voeren de leden van deze werkgroep de nodige reparaties uit.
Tevens verrichten zij veel werkzaamheden aan onderhoud van onze inventaris en verlenen zij hand en spandiensten aan andere werkgroepen.

De werkgroep bestaat uit:
Cees van Meer * e-mail
Ben Verstraaten