BRABANT CLOUD

Werkgroepen

Brabant Cloud is een project van Erfgoed Brabant, waardoor ook onze Heemkundekring haar erfgoedcollectie digitaal kan vastleggen, bewaren én delen (via onze website). Hiervoor stelt Erfgoed Brabant ons het computerprogramma Memorix Maior ter beschikking. Wij nemen deel aan dit project sinds 1-1-2019. De werkgroepleden onderhouden de contacten met Erfgoed Brabant, werken nauw samen met de werkgroep Automatisering en sturen waar nodig de andere betrokken vrijwilligers aan.

De werkgroep bestaat uit: 
Christ van Rooij                                                                   
Cees Talboom* e-mail