TIJDSCHRIFT

Van oudsher is “De Vrijheijt van Rosendale” het tijdschrift van de Heemkundekring. Deze periodiek verschijnt tweemaal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift bezorgd/toegezonden. Zie ook Redactie Tijdschrift
Naast de redactieleden kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het Tijdschrift leveren. Nadere informatie hierover vindt u bij Richtlijnen voor schrijvers. Of u kunt contact opnemen met de redactie p/a Tanzanietdijk 22, 4707 TE, Roosendaal; telefoon 0165 552983 of per e-mail.

Voor een overzicht van alle gepubliceerde artikelen in het Tijdschrift en de nog verkrijgbare nummers verwijzen wij naar Overzicht Tijdschrift .

De laatste editie   
nummer 80, december 2021 (jaargang 42) bevat de volgende artikelen:

  • Ben Maas, In Memoriam Piet van Leeuwen.
  • Marius Broos, Van de redactie.
  • Marius Broos, Lezers reageren.
  • Marius Broos, Roosendaal van dag tot dag, 1 juli 2021 – 30 december 2021.
  • Mieke Spekman, Zie ginds komt de stoomboot…….Sint-Nicolaas in Roosendaal.
  • Pieter van Leijsen, Paardensport in Roosendaal (2). De vereniging “jeugdige Harddravers”, 1892-1908 (deel 1).
  • Werkgroep Genealogie, Brood- en banketbakkerij Buijs. Drie generaties lang in de Raadhuisstraat.
  • Ben Maas, Herinneringen aan de kweekschool. Leraren en leren in de eerste leerkring.
  • Marius Broos, Het waterleidingbedrijf. De ondergang van de eerste watertoren. (1887-1937).
  • Marius Broos, Hoe diep kun je vallen? Uit het leven van leerling-machinist Janus de Graaf.