TIJDSCHRIFT

Van oudsher is “De Vrijheijt van Rosendale” het tijdschrift van de Heemkundekring. Deze periodiek verschijnt tweemaal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift bezorgd/toegezonden. Zie ook Redactie Tijdschrift
Naast de redactieleden kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het Tijdschrift leveren. Nadere informatie hierover vindt u bij Richtlijnen voor schrijvers. Of u kunt contact opnemen met de redactie p/a Tanzanietdijk 22, 4707 TE, Roosendaal; telefoon 0165 552983 of per e-mail.

Voor een overzicht van alle gepubliceerde artikelen in het Tijdschrift en de nog verkrijgbare nummers verwijzen wij naar Overzicht Tijdschrift .

   


Inhoud tijdschrift juni 2022 (jaargang 43)                      Nummer        Pagina 

             

Marius Broos, Van de redactie (toegevoegd: Lezers reageren)            81                         1

Ben Maas, Kapellen in Roosendaal                                                      81                         2

Marius Broos, Roosendaal, van dag tot dag
1 januari 1922 – 30 juni 1922                                                                81                         3-11

Danny Mathysen, De zakenman Henri Verstegen
Een leven, niet altijd even zacht als boter                                             81                         12-15

Ben Maas, Serviceclubs en Roosendaal
Ze doen er wel degelijk toe                                                                    81                         16-20

Pieter van Leijsen, Paardensport in Roosendaal (3)
De vereniging ‘Jeugdige Harddravers’, 1892-1908 (deel 2)                   81                         21-28

Ben Maas, Herinneringen aan de kweekschool  
Leraren en leren in de tweede leerkring                                                 81                         29-35

Joss Hopstaken, Huizen aan de Bloemenmarkt
De nummers 2 en 4                                                                                 81                        36-40

Pieter van Leijsen, Agrarische tentoonstellingen
Evenementen voor boer en burger in 1863, 1883, 1891, 1905 en 1921   81                       41-53

René Kools, Monumenten en Roosendaal
Ook (en zelfs) in Roosendaal zijn er monumentale gebouwen                 81                        54-68