TIJDSCHRIFT

Van oudsher is “De Vrijheijt van Rosendale” het tijdschrift van de Heemkundekring. Deze periodiek verschijnt tweemaal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift bezorgd/toegezonden. Zie ook Redactie Tijdschrift
Naast de redactieleden kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het Tijdschrift leveren. Nadere informatie hierover vindt u bij Richtlijnen voor schrijvers. Of u kunt contact opnemen met de redactie p/a Tanzanietdijk 22, 4707 TE, Roosendaal; telefoon 0165 552983 of per e-mail.

Voor een overzicht van alle gepubliceerde artikelen in het Tijdschrift en de nog verkrijgbare nummers verwijzen wij naar Overzicht Tijdschrift .

De laatste editie   
nummer 79, juni 2021 (jaargang 42) bevat de volgende artikelen:

  • Marius Broos, Van de redactie.
  • Marius Broos, Lezers reageren.
  • Marius Broos, Roosendaal van dag tot dag, 1 januari 2021 – 30 juni 2021
  • Pieter van Leijsen, Paardensport in Roosendaal (1) De “Rosendaalsche Harddraverij Vereeniging”, 1864-1890.
  • Joss Hopstaken, Een oude grafsteen uit de Sint Janskerk.
  • Ben Maas, Herinneringen aan de kweekschool.
  • Marius Broos, In het nest van de smokkelaars. Douanebeambten op “”’t Hoekske” 1878-1896.
  • Marius Broos, Smokkelen als beroep. De familie Sonneville-Hallosserie op “’t Hoekske”
  • Marius Broos, Niet zo maar voor een gat te vangen. De zaal Marijn Rommers.
  • Cees Talboom, Van buitengewoon onderwijs naar speciaal onderwijs.