Overzicht tijdschriften

Van alle door “Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur en opgenomen illustraties, samengesteld.
                                        
Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

  • Inhoudsopgave gerangschikt naar auteurs (nummers 1 t/m 84),
  • inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen illustraties (nummers 1 t/m 84).

Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Cultuurhuis Bovendonk te koop voor € 2,-.

In onderstaand overzicht zijn alle tijdschriften vermeld met daarbij de beschikbaarheid c.q. de prijs bij losse verkoop. Tijdens de open huisdagen is er gelegenheid deze nummers af te halen of te kopen. Op verzoek kan ook toezending per post plaatsvinden. Dan wordt voor de kosten van aankoop + verzending een rekening meegezonden. Gebruik voor deze manier van bestellen e-mail


 

nummerdatum van uitgifteverkoopprijs
1 t/m 7uitverkocht
8 t/m 76diverse data€ 2,00
77juni 2020€ 2,00
78 december 2020€ 2,00
79juni 2021€ 2,00
80december 2021€ 2,00
81juni 2022€ 9,00
82december 2022€ 9,00
83juni 2023€ 9,00
84december 2023€ 9,00

Soms ontvangen wij als schenking van leden enkele exemplaren van reeds uitverkochte nummers. Deze komen dan ook weer te koop voor verzamelaars. Hiervoor worden speciale prijzen berekend. Indien gewenst kunnen gegadigden op een wachtlijst worden geplaatst.
Neem hiervoor contact op met  e-mail