UITGEBRACHTE TIJDSCHRIFTEN

“De Vrijheijt van Rosendale” is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift bezorgd/toegezonden.

De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door:
Marius Broos (eindredacteur).
Joss Hopstaken.
René Kools.
Pieter van Leijsen.
Ben Maas.
Christ van Rooij.
Mieke Spekman.

Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4706 TE Roosendaal; telefoon 0165552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail .

In onderstaand overzicht zijn alle tijdschriften vermeld met daarbij de beschikbaarheid c.q. de prijs bij losse verkoop. Tijdens de open huisdagen is er gelegenheid deze nummers af te halen of te kopen. Op verzoek kan ook toezending per post plaatsvinden. Dan wordt voor de kosten van aankoop + verzending een rekening meegezonden. Gebruik voor deze manier van bestellen e-mail

Van de door “De Vrijheijt van Rosendale” uitgegeven tijdschriften zijn overzichten van alle artikelen, gerangschikt naar auteur en de opgenomen afbeeldingen. Om deze overzichten in te zien kunt u hier klikken.

nrdatuminfoprijs
1 t/m 7uitverkocht
8 t/m 72diverse data€ 2,00
73december 2017€ 9,00
74 juni 2018€ 9,00
75december 2018€ 9,00
76juni 2019€ 9,00
77jubileumnummer (bevrijdingseditie)€ 9,00
78december 2020€ 9,00
79Juni 2021€ 9.00

Soms ontvangen wij als schenking van leden enkele exemplaren van reeds uitverkochte nummers. Deze komen dan ook weer te koop voor verzamelaars. Hiervoor worden speciale prijzen berekend. Indien gewenst kunnen gegadigden op een wachtlijst worden geplaatst.
Neem hiervoor contact op met  e-mail