REDACTIE TIJDSCHRIFT

Werkgroepen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de redactie, samenstelling en vormgeving van de in juni en december van elk jaar te verschijnen publicatie. Het doel van het tijdschrift is artikelen publiceren die handelen over heemkunde in het algemeen en de heemkunde van Roosendaal in het bijzonder. De redactieleden zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de inhoud van het Tijdschrift. Zij onderhouden eveneens de contacten met auteurs en drukkerij. De werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de redactieraad zijn vastgelegd in het redactiestatuut

De redactie bestaat uit:
Marius Broos (eindredactie en opmaak) * e-mail
Joss Hopstaken
René Kools
Pieter van Leijsen
Ben Maas
Mieke Spekman