Voor de jeugd

Op deze pagina van de website gaan wij onze jonge Roosendalertjes meer informatie bieden over de geschiedenis van Roosendaal en omgeving.

Trots verwijzen wij u naar de website die oudere basisschoolleerlingen en scholieren van de eerste 2 jaren van het Voortgezet Onderwijs heel eigentijds een schat van informatie biedt over het belang van de turfgeschiedenis voor de ontwikkeling van Roosendaal.  Zie: http://www.wegvandeturf.nl/

Samenwerking tussen het Tongerlohuys en de Heemkundekring heeft o.a. geresulteerd in het ontwikkelen van lesmaterialen voor basisschoolleerlingen en de studenten van de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs.

Voor leerlingen van groep 5 is er het project Op stap met Jet en Jan en voor de groepen 7 en 8 het project de Deken defectieve. Op de website van het Tongerlohuys vindt u onder het tabblad Erfgoededucatie deze en andere lesmaterialen voor kinderen en handleidingen voor docenten. Klik  op de link: https://www.tongerlohuys.nl/downloads

Inspirerend voor de jeugd en docenten is de website Canon van Nederland en de bijhorende regiocanon Blikken op Brabant. De canon bestaat uit vijftig slim gekozen historische vensters die voor elke Nederlander de vanzelfsprekende bagage kan worden die hem of haar een leven lang van dienst is. De Canon van Nederland maakt onderdeel uit van de kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, en wordt beheerd door stichting EnToen Nu .