Wie zijn wij

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

De Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Roosendaal. Hij stelt zich ten doel deze kennis over het verleden van Roosendaal te vergroten en door te geven. Op deze manier wilt hij een zo breed mogelijke belangstelling wekken en krijgen voor het verleden van Roosendaal. Hoe hij dit doel tracht te bereiken, vindt u beschreven op deze website.

Bestuur

Gé Nollen, waarnemend voorzitter

Ineke van Rijen –van Eekelen, secretaris

Koos Caniëls, penningmeester

Leopold de Beer, bestuurslid

Lenny Hamans, bestuurslid

Joss Hopstaken, bestuurslid

Mieke Spekman, bestuurslid

Naast hun bestuurlijke taken participeren de bestuursleden in diverse werkgroepen. Ook zijn ze portefeuillehouder voor bepaalde deelaspecten van het verenigingsleven zoals de naleving van de AVG en ANBI-status, Veiligheid en Ontruimingsplan, het redigeren van de Nieuwsbrief etc.

Ereleden

Op basis van hun verdiensten voor de Heemkundekring zijn tot op heden door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd:


Janny van Geel

Piet van Geel

Pierre van Haperen †

Wim Heijnen †


Piet van Leeuwen

Cor Rops