Wie zijn wij

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

De Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Roosendaal. Hij stelt zich ten doel deze kennis over het verleden van Roosendaal te vergroten en door te geven. Op deze manier wilt hij een zo breed mogelijke belangstelling wekken en krijgen voor het verleden van Roosendaal. Hoe hij dit doel tracht te bereiken, vindt u beschreven op deze website.

Bestuur

Joss Hopstaken, voorzitter.
Gé Nollen, vice voorzitter.
Koos Caniëls, penningmeester.
Margriet Bogers, extern secretaris.
Odile Boonen, intern secretaris/notuliste.
Leopold de Beer, bestuurslid.
Lenny Hamans, bestuurslid.
Mieke Spekman, bestuurslid.
Hans van Nispen, bestuurslid.

Naast hun bestuurlijke taken participeren de bestuursleden in diverse werkgroepen. Ook zijn ze portefeuillehouder voor bepaalde deelaspecten van het verenigingsleven zoals de naleving van de AVG en ANBI-status, Veiligheid en Ontruimingsplan, het redigeren van de Nieuwsbrief etc.

Ereleden

Op basis van hun verdiensten voor de Heemkundekring zijn tot op heden door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd:


Piet van Geel †

Pierre van Haperen †

Wim Heijnen †

Piet van Leeuwen

Cor Rops

Janny van Geel

René Konings †