Wie zijn wij

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

De Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Roosendaal. Hij stelt zich ten doel deze kennis over het verleden van Roosendaal te vergroten en door te geven. Op deze manier wil hij een zo breed mogelijke belangstelling wekken en krijgen voor het verleden van Roosendaal. Hoe hij dit doel tracht te bereiken, vindt u beschreven op deze website.

Bestuur

Joss Hopstaken
Voorzitter
E-mail: voorzitter@heemkundekringroosendaal.nl
Gé Nollen
Vice voorzitter
Koos Caniëls
Penningmeester
E-mail penningmeester@heemkundekringroosendaal.nl
Margriet Bogers
Extern secretaris
E-mail secretaris@heemkundekringroosendaal.nl
Odile Boonen
Intern secretaris/notuliste
Leopold de Beer
Bestuurslid
Lenny Hamans
Bestuurslid
Mieke Spekman
Bestuurslid
Hans van Nispen
Bestuurslid

Naast hun bestuurlijke taken participeren de bestuursleden in diverse werkgroepen. Ook zijn ze portefeuillehouder voor bepaalde deelaspecten van het verenigingsleven zoals de naleving van de AVG en ANBI-status, Veiligheid en Ontruimingsplan, het redigeren van de Nieuwsbrief etc.

Ereleden

Op basis van hun verdiensten voor de Heemkundekring zijn tot op heden door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd:

Piet van Geel . †
Pierre van Haperen. †
Wim Heijnen. †
Piet van Leeuwen.
Cor Rops.
Janny van Geel.
René Konings. †