Uit de werkgroepen

Roosendaal, 20 februari 2023

Werkgroepen

Redactie tijdschrift
In mei 1980 is het eerste tijdschrift verschenen van Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale (toen nog ‘Heemkundekring Roosendaal en Nispen’). In december 2022 is nummer 82 uitgebracht.

Er wordt een alfabetisch register bijgehouden van alle auteurs die in de loop van de jaren één of meer bijdragen hebben geleverd. De auteurs zijn alfabetisch gerangschikt met daarbij de titel van hun artikel, het nummer van het tijdschrift en de betreffende paginanummers.

Er wordt ook een register bijgehouden van alle illustraties die in de loop van de jaren zijn gepubliceerd. Dit register is alfabetisch gerangschikt op trefwoorden, auteur en/of bron, het nummer van het tijdschrift en het paginanummer.

Beide registers zijn opgenomen op onze website. U vindt ze door op het internet te gaan naar:

www.heemkundekringroosendaal.nl →Verhalen →Overzicht Tijdschrift

Reacties op deze registers kunt u sturen naar secretaris@heemkundekringroosendaal.nl

Namens de redactie,

Christ van Rooij

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Werkgroep fotoarchief

Regelmatig worden losse foto’s en/of fotoalbums aan onze Heemkundekring geschonken. De werkgroep fotoarchief onderzoekt of de afbeeldingen al deel uitmaken van onze collectie en, zo niet, of ze voldoen aan de voorwaarden om in onze collectie te worden opgenomen. De voorwaarden voor opname zijn o.m. :

  • De Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale wordt volledig eigenaar van de schenking.
  • De afbeeldingen betreffen Roosendaal en/of Roosendalers.
  • De kwaliteit van de afbeeldingen voldoet aan onze eisen.
  • De afbeeldingen mogen via onze website worden gepubliceerd.
    (zie hiervoor onze Disclaimer)  

Zoeken in onze collectie

Als in het zoekvak van Beeld- en Archiefbank-Beeldarchief op onze website Vrouwenhof* wordt getypt verschijnen een aantal hits. Bekijk die eens en geniet ervan.

Zijn er op- en/of aanmerkingen over de afbeeldingen, maak dan gebruik van de mogelijkheid tot reageren die bij iedere afbeelding geboden wordt. Die gegevens komen dan bij de werkgroep terecht die er mee aan de slag gaat.

Namens de werkgroep fotoarchief,
Cees Talboom en Christ van Rooij