OVER ONS

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

De Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Roosendaal. Hij stelt zich ten doel deze kennis over het verleden van Roosendaal te vergroten en door te geven. Op deze manier wilt hij een zo breed mogelijke belangstelling wekken en krijgen voor het verleden van Roosendaal. Hoe hij dit doel tracht te bereiken, vindt u beschreven op deze website.

Bestuur

Joss Hopstaken
Voorzitter
e-mail: voorzitter@heemkundekringroosendaal.nl

Joss is aanspreekpunt voor de volgende werkgroepen:
Activiteiten. (lezingen)
Genealogie en redactie tijdschrift.
Gé Nollen
Vice voorzitter

Gé is aanspreekpunt voor de werkgroepen:
Huishoudelijke dienst/Catering en
Industrieel verleden.
Ook is Gé de contactpersoon voor het cultuurhuis.
Gé is te bereiken onder telefoonnummer 0165-543952.

Penningmeester
Hans van Nispen
e-mail:
penningmeester@heemkundekringroosendaal.nl.
Vacature
Externe secretaris
e-mail: secretaris@heemkundekringroosendaal.nl.
(Voorlopige waarneming vindt plaats door Odile Boonen)

Odile Boonen
Intern secretaris/notulist


Tineke de Klerk
Bestuurslid

Aanspreekpunt voor de bezorging en verzending
van de tijdschriften, nieuwsbrief ed.
Lenny Hamans
Bestuurslid

Lenny is aanspreekpunt voor de werkgroepen:
Bibliotheek en
Excursies.

Naast hun bestuurlijke taken participeren de bestuursleden in diverse werkgroepen. Ook zijn ze portefeuillehouder voor bepaalde deelaspecten van het verenigingsleven zoals de naleving van de AVG en ANBI-status, Veiligheid en Ontruimingsplan, het redigeren van de Nieuwsbrief etc.

Ereleden

Op basis van hun verdiensten voor de Heemkundekring zijn tot op heden door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Janny-van-Geel-scaled-1-700x469.jpg Janny van Geel Piet van Geel . †
Pierre van Haperen † Wim Heijnen †
René Konings † Piet van Leeuwen †
Cor Rops