De Voorspreekster van Roosendaal

Onderstaande tekst is ontleend aan het hoofdstuk HET KAPELBERGSKE uit
“Van Turfnering naar Grootindustrie” door Broeder Albertinus.

“De Voorspreekster van Roosendaal”

Siet, wij witte rosieren
Prijsen met soeter talen,
Met saligher manieren
Dees witte roose Royale.
Wij hebben principale
Voor ons advijs ghezet,
Alhier tot Rosendaele
Dat wit Roosken sonder smet.
Want sij is ons Princersse
Dees witte Roose ghepresen
Ende ook ons Matronersse
Suyverlijck uytghelesen.
O dat dees bloem midts desen
In haar devoot ghebedt
Ons zou ghedachtig wesen
Dit wit Roosken sonder smet.

Door: Nicolaas Jansens van Roosendaal
Koster van de parochiekerk op de Markt

1594