De Voorspreekster van Roosendaal

Onderstaande tekst is ontleend aan het hoofdstuk HET KAPELBERGSKE uit “Van

Turfnering naar Grootindustrie” (Een vertelling over de geschiedenis van Roosendaal en Nispen), door Broeder Albertinus.

“De Voorspreekster van Roosendaal”

Siet, wij witte rosieren

Prijsen met soeter talen,

Met saligher manieren

Dees witte roose Royale.

Wij hebben principale

Voor ons advijs ghezet,

Alhier tot Rosendaele

Dat wit Roosken sonder smet.

Want sij is ons Princersse

Dees witte Roose ghepresen

Ende ook ons Matronersse

Suyverlijck uytghelesen.

O dat dees bloem midts desen

In haar devoot ghebedt

Ons zou ghedachtig wesen

Dit wit Roosken sonder smet.

Door: Nicolaas Jansens van Roosendaal

Koster van de parochiekerk op de Markt

1594