BEELDARCHIEF

Werkgroepen

Vanaf 2010 richt deze werkgroep zich op het digitaliseren van ons beeldarchief. Tot medio 2018 kregen wij hierbij de nodige ondersteuning van medewerkers van het Gemeentearchief Roosendaal en zijn onze foto’s te bewonderen op hun website, nadien op die van het West Brabants Archief. Vanaf onze deelname aan Brabant Cloud staan wij op eigen benen en publiceren wij de foto’s op onze eigen website. Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Een van de belangrijkste voorwaarden voor opname in onze beeldbank en publicatie is, naast privacy, auteursrecht en kwaliteit van de opname, het algemeen belang voor Roosendaal en de Roosendaalse bevolking. De beeld- en archiefbank is een digitale beeldbank voor erfgoedmateriaal uit Roosendaal. Er bevinden zich al duizenden beelden in deze beeld- en archiefbank, waaraan met grote regelmaat nieuwe beelden worden toegevoegd.

De werkgroep bestaat uit:                                                                              
Margriet Bogers
Willem Lodiers
Michel van der Horst
Dook van Loon
Francois Mortiers
Tom Mossel
Louis van Overveld
Christ van Rooij
Cees Talboom * e-mail
Ton de Wildt