Jaarverslag 2004

“25 jaar geleden, op 26 september 1979, werd de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale opgericht. Wij willen dit jubileum graag samen met u vieren.”, aldus luidde de begintekst van de uitnodiging voor de officiële viering van ons 25 jarig jubileum. Het jaar 2004 gaat dan ook de heemkundegeschiedenis in als een jaar van bruisende jubileumactiviteiten. Reeds in 2002 had het bestuur, speciaal voor dit jubileum, een projectgroep o.l.v. onze voorzitter René Konings, ingesteld. Deze groep heeft enorm veel werk verzet en een zeer uitgebreid programma samengesteld voor zowel leden als niet-leden, voor zowel jeugd als senioren. De meeste van deze activiteiten hebben zich afgespeeld rondom de feestdatum, in de maanden september t/m november. De volgende projecten:zijn uitgevoerd:

Project Heemkunde van toen als perspectief voor de jeugd.

In samenwerking met het gemeentearchief is een lesbrief ontwikkeld voor de leerlingen van de bovenbouw van Roosendaalse basisscholen met als titel: “Zappen door het Roosendaals verleden.” Onderdeel van dit lespakket was ook een DVD, met algemene informatie over onze heemkundekring. Deze lesbrief is officieel gepresenteerd in het Oude Raadhuis aan Leo de Jaeger, wethouder van Onderwijs en aan René Bruijnincx, directeur van basisschool De Watermolen.

Project Terug in de Tijd, voor de senioren.

De leden van de jubileumcommissie hebben ook de bewoners van de Roosendaalse verzorgingshuizen bezocht. Tevens hebben zij “Smartlappenkoor De Wieken” gevraagd om in elk verzorgingshuis een middag op te treden. Dit was een grandioos succes. Bovendien kregen de bewoners een week lang de gelegenheid om een minitentoonstelling met gebruiksvoorwerpen te bekijken.

Project Tentoonstelling

In samenwerking met de werkgroep tentoonstelling is de tentoonstelling “Terug in de Tijd” ingericht: een greep uit de activiteiten van onze heemkundekring in de afgelopen 25 jaar. Een deel van deze jubileumtentoonstelling was voor het eerst te bezichtigen in de N.H. Kerk tijdens het Roosendaals Treffen op 26 september. Daarna is de tentoonstelling, in uitgebreide vorm, in de Heemkelder opgesteld. Tot nu toe zijn reeds velen deze tentoonstelling komen bekijken.

Project Leden en Vrijwilligers

Als blijk van waardering waren een tachtigtal vrijwilligers uitgenodigd voor een Brabantse koffietafel. Aansluitend was er voor zowel vrijwilligers als leden een speciale muziekavond, ( met een hapje en een drankje) waarbij Peter Aarts Brabantse luisterliedjes ten gehore bracht. Van deze geweldige avond hebben 250 aanwezigen kunnen genieten.

De officiële jubileumbijeenkomst vond op 4 oktober plaats. Voor deze avond waren niet alleen de leden, maar ook vele externe relaties uitgenodigd, zoals College van B&W, Brabants Heem en collega heemkundekringen. Op deze bijeenkomst werd het jubileumboekje “Terug in de Tijd” , geschreven door Arnold Verkouteren en René Konings, gepresenteerd en uitgereikt aan Peter Van Steekelenburg, wethouder Cultuur van de Gemeente Roosendaal. Vervolgens hield Dr. Karel Leenders een lezing over “Norbertijnen en Norbertinessen: turf en landschap.” Na de pauze trad Volksmuziekgroep Smidje Verholen op. Dit tot groot genoegen van de 300 aanwezigen. Tevens werd tijdens deze bijeenkomst het bestuurslid Pierre van Haperen in het zonnetje gezet. Hij was degene die 25 jaar geleden al bij de oprichting van onze heemkundekring betrokken was en sindsdien als bestuurslid enorm veel werk heeft verzet, vooral de archivering en het organiseren en inrichten van tentoonstellingen was (en is) zijn specialiteit. Vanwege de verdiensten voor onze heemkundekring spelde Joss Hopstaken,bestuurslid van het Brabants heem, Pierre van Haperen de zilveren draaginsigne op.

We hebben ons jubileumjaar afgesloten met De Heemquiz voor naburige heemkundekringen. Een speciaal voor deze gelegenheid ingestelde werkgroep heeft de quizvragen gemaakt en had de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Een hele klus. Met veel lof en tevredenheid kon ook deze werkgroep terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Naast de extra jubileumactiviteiten, die alle sfeervol zijn verlopen en waarvan een uitgebreid evaluatierapport, zowel financieel als inhoudelijk, is opgesteld, is ook het “gewone heemkundeleven” doorgegaan. Het bestuur heeft meer dan eens per maand vergaderd, hield zijn gebruikelijke werkmiddagen, volgde gezamenlijk een computercursus en verstevigde de externe contacten.

Na het veelbewogen voorgaande jaar is het bestuur uitgebreid met Henk Heinen en Cor Rops, die het secretariaat van Toon de Bruijn overnam. Samen met vele vrijwilligers heeft het bestuur bekende activiteiten gecontinueerd en nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd.

Ons ledental groeit nog steeds. Per 31 december 2004 stond de teller op 628. Ook de interesse voor het heem neemt toe. Dit merken we aan de vele belangstellenden tijdens het “Open Huis”, ieder eerste zaterdag van de maand, maar ook aan het groeiend aantal bezoekers van onze activiteiten, aan de schenkingen en aan de vraag naar en verkoop van heemkundige zaken.

Vooral ons tijdschrift wordt erg gewaardeerd. Het afgelopen jaar heeft u allen kunnen genieten van de nummers 44 en 45, die respectievelijk in juni en december zijn verschenen. Vooral voor het nummer met artikelen over de bevrijding 60 jaar geleden was de interesse groot. Ook dit jaar heeft de redactieraad garant gestaan voor de kwaliteit van en de diversiteit aan onderwerpen. Met trots kan de redactieraad terugkijken op de eerste officiële presentatie van het tijdschrift. Een zeer geslaagde primeur.

Als bestuur zijn we erg blij met de verschillende werkgroepen, die vele activiteiten ontplooiden. De werkgroep Tentoonstelling heeft een druk jaar achter de rug. Niet alleen heeft zij de jubileumtentoonstelling georganiseerd, maar ook in het begin van het jaar de tentoonstelling “25 jaar Draai van de Kaai”. Vooral de Kaaimensen en de rasechte liefhebber van de wielersport hebben we hiermee een groot plezier gedaan. Een 290 belangstellenden hebben deze tentoonstelling bezocht.

Bovendien kreeg de werkgroep tentoonstelling een verzoek om in klederdracht de “Kadeboule” te verfraaien met een heemkundestand. We hadden veel bekijks en deden daar goed zaken.

De Activiteitencommissie heeft ervoor gezorgd, dat de 54 leden een fantastische dag in Lier konden beleven en dat 52 deelnemers verrast werden door het vele moois dichtbij huis op het eiland Tholen.

Vorige jaarvergadering was de heer M.Buijs uitgenodigd om over “de Geschiedenis van het Vrouwenhof” te komen vertellen. In het kader van het samenwerkingsverband met het Cultureel Historisch Netwerk is de commissie tevens als gastheer opgetreden bij de organisatie van de lezing “Luchtvaart in West – Brabant en de Noorderkempen “ door Louis van de Bergh.

De Activiteitencommissie is ook verantwoordelijk geweest voor de vele voorbereidende werkzaamheden en “het reilen en zeilen” tijdens de jubileumvieringen. Zij waren altijd paraat en dat was een hele geruststelling!

De werkgroep Boerderijen is zeer actief geweest. Niet alleen hebben zij een presentatie gegeven van de 150 geïnventariseerde boerderijen, maar hebben ook tweemaal een fietstocht Rondje Roosendaal georganiseerd. Er was een route van ongeveer 40 kilometer uitgestippeld langs hoeven en bedrijven. Deskundige uitleg en bezoek aan enkele boerderijen was in de prijs inbegrepen. Een nieuwe activiteit, die om “meer” vraagt! Bovendien zijn alle boerderijen op cd-rom gezet.

Het bestuur heeft alles op alles gezet om de werkgroepgenealogie nieuw leven in te blazen. Dit is gelukt, mede dankzij de vraag van nieuwe leden met belangstelling voor genealogie.

Over aandacht in de media hadden we dit jubileumjaar beslist niet te klagen. Dit mede dankzij een actief p.r.beleid.

Was dan alles afgelopen jaar positief te noemen? Helaas niet. Zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak hadden we de nodige tegenslagen. Ons computernetwerk functioneerde nog steeds niet naar tevredenheid. Daardoor liep de archivering van de bibliotheek en de schenkingen de nodige vertraging op. Ook het opzetten van een website moesten we alweer opschorten.Verder kwam het bestuur tot de conclusie, dat de communicatie met de leden en de werkgroepen meer gestroomlijnd moest worden. Ter verbetering van de communicatie met de leden is de werkgroep ledencommunicatie opgericht.

Meer ingrijpend waren de ernstige gezondheidsproblemen van onze penningmeester Jan van Beers. Tegen het einde van het jaar zag Jan zich genoodzaakt het penningmeesterschap neer te leggen en over te dragen aan Henk Heinen. Maar Jan beheerde niet alleen de financiën, hij was ook de spil bij het verzorgen van de mailing, de contacten met de bezorgers en het bijhouden van het ledenbestand. Tevens was hij lid van de activiteitencommissie en was attent bij lief en leed van onze leden. Het viel niet mee om al deze taken vlekkeloos over te nemen. Jan was van plan om zich als lid van het bestuur te blijven inzetten voor onze heemkundekring. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Jan van Beers overleed op 3 februari 2005. We zullen hem missen.

Namens alle bestuursleden dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel, intern secretaris