Jaarverslag 2005

Verrassende initiatieven, originele ideeën en traditionele heemkundige activiteiten. Zo zouden we het jaar 2005, na het bruisende jubileumjaar 2004, willen kenschetsen.

Toch begon het jaar 2005 weer met een trieste gebeurtenis; onze penningmeester, Jan van Beers overleed op 3 februari. Zoals u weet hebben we Jan herdacht in de vorige jaarvergadering van 21 maart 2005.

Afgelopen jaar zijn er veel initiatieven genomen, niet alleen door het bestuur, maar ook door de leden. Het voorgenomen beleid om meer leden / vrijwilligers te betrekken bij onze heemkundige activiteiten is o.i. goed van de grond gekomen. We zagen een toenemende inzet en betrokkenheid van niet – bestuursleden. Dit was ook te merken op onze bekende Open –huisdagen, iedere eerste zaterdag van de maand. Schenkingen kregen we volop. Het ledental steeg. Op 1 januari 2006 telden we 641 leden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Alle werkgroepen hebben zich optimaal ingezet. Dit geldt ook voor de werkgroepen, die meer op de “achtergrond” actief waren, zoals onze klussers, die oud gereedschap renoveerden, de huishoudelijke dienst, de werkgroep bibliotheek, de bezorgers van ons tijdschrift en voor de leden die op afroep hand – en spandiensten verleenden of deelnamen aan de regionale heemquiz. Daarvoor onze welgemeende dank.

Verheugd kunnen wij u meedelen, dat de werkgroep Genealogie een nieuwe start heeft gemaakt. Het eerste resultaat van hun inspanningen, de kwartierstaat van Jan Cartens, hebt u kunnen lezen in ons laatste periodiek.

De werkgroep Automatisering heeft de problematiek rondom ons netwerk opgelost. Alles functioneert naar tevredenheid. De ledenlijst is gedigitaliseerd. U hebt de mogelijkheid om de nieuwsbrief, uitnodigingen en andere informatie via e-mail te ontvangen. Daarnaast is er hard gewerkt om een eigen website te ontwikkelen. En dat is gelukt! Het resultaat kunt u straks bekijken. Wij hopen, dat u er plezier aan beleeft én veel gebruik van zult maken. De communicatie met leden staat bij ons hoog in het vaandel! Dit heeft u ook kunnen merken aan de vernieuwde Nieuwsbrief.

De werkgroep Nieuwsbrief / Ledencommunicatie heeft de Nieuwsbrief, die 4 keer is uitgekomen, niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar heeft u ook op de hoogte gehouden van het laatste heemnieuws en van de heemkundige wetenswaardigheden uit de regio. Ook hebt u kunnen genieten van de vaak humoristische verslagen van de excursies. Deze verslaglegging door de deelnemers zelf, mogen we zeker een aanwinst noemen. Nieuw is ook de mogelijkheid om het jaarlidmaatschap van onze heemkundekring met welkomstpakket, cadeau te doen. In overleg met de redactieraad hebben we afgewogen wat in de Nieuwsbrief en wat in het Tijdschrift opgenomen zal worden.

Naast de Nieuwsbrief is ons Tijdschrift nog steeds een belangrijk communicatie – en bindmiddel. De redactieraad staat, zoals altijd, garant voor de kwaliteit van de inhoud. U hebt weer kunnen genieten van diverse artikelen en verhalen. De in 2004 gestarte, officiële presentatie van het tijdschrift, heeft een vervolg gehad. Het eerste exemplaar van aflevering 46 werd op 23 juni in Hotel Tongerlo aangeboden aan Ton Steendijk.Tijdens de officiële opening van “Kerst in de Sint Jan” op 16 december, kreeg Jan Cartens aflevering 47 overhandigd. Deze bekende Roosendaalse schrijver heeft niet alleen een hoofdrol gespeeld bij deze laatste heemkundige activiteit, maar ook bij de eerste lezing van 2005.

De werkgroep Activiteiten had hem op 21 februari uitgenodigd om voor te lezen uit eigen werk. We telden belangstellenden. Bij de tweede lezing over “Ome Marinus” van oud-huisarts Dr. R. van Laere, was de aula van het Da Vinci College gevuld met ruim 100 aanwezigen. Naast de lezingen heeft de werkgroep Activiteiten ook zorg gedragen voor een tweetal excursies. Op 19 mei maakten we een dagexcursie naar Brielle en Middelharnis. Een stadswandeling en een bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum waren in het programma opgenomen. De belangstelling voor de excursie naar Zichem, Scherpenheuvel en Averbode was zo groot, dat de deelnemers over twee zaterdagen ( 8 en 15 oktober) verspreid moesten worden. Het Rijke Roomse Leven trekt nog steeds! Dit hebben we ook gemerkt bij onze tentoonstelling “Kerken gaande weg” en de daarvan afgeleide minitentoonstelling “Religie” in de Nederlandse Hervormde kerk.

Dewerkgroep Tentoonstelling had deze tentoonstelling ingericht in het kader van de Open Monumentendag.

Van de werkgroep Archief kwam afgelopen jaar een opvallend initiatief.Voor de eerste keer in ons heemkundig bestaan organiseerde deze werkgroep op zaterdag 5 november een Boekenmarkt. En met succes! We telden veel bezoekers, die voor € 696,- aan boeken kochten. Volgend jaar komt deze activiteit beslist weer op de agenda.

Dezelfde werkgroepleden die in 2004 met veel enthousiasme activiteiten organiseerden rondom de Roosendaalse boerderijen, hebben zich in 2005 gericht op de “Vergeten bloeitijd van Roosendaal”: Turf, het bruine goud! Als eerste activiteit stond een stevige fietstocht van ongeveer 50 kilometer op het programma. Op 30 juni en op 10 augustus namen in totaal 80 deelnemers de fiets om te kunnen genieten van deze bijzondere cultuurhistorische tocht langs Turfvaarten, Vennen en Venen. Al gauw bleek dat het onderwerp “Turf” veel belangstelling trok, ook elders.

De werkgroep Turf heeft een aantal ideeën verder uitgewerkt. Zij zal haar medewerking verlenen aan de productie van de officiële uitgave van bovengenoemde cultuurhistorische fietsroute en aan de “Turfkoopman” in chocolade. Tevens staat er een grootschalige tentoonstelling over Turf en Turfwinning op het programma. Samen met de werkgroep Tentoonstelling zijn de voorbereidingen gestart. De tentoonstelling zal in september 2006 gehouden worden in de bibliotheek.

De werkgroepen Beleid en Dialect hebben zich tegen het einde van 2005 georiënteerd op hun mogelijke activiteiten in 2006.

Op bestuurlijk niveau waren de activiteiten divers. Behalve de maandelijkse vergaderingen en de wekelijkse werkmiddagen, had minimaal één lid van het bestuur zitting in een werkgroep. Tevens vertegenwoordigden de bestuursleden onze heemkundekring bij vele externe bijeenkomsten, zoals van het Brabants Heem, Open Monumentendag en van de gemeente. Wij namen deel aan het samenwerkingsverband van het Cultureel Historisch Netwerk en organiseerden mede de jaarlijkse lezingencyclus. Ook hebben we overleg gevoerd met het Archief over de manier van samenwerken.

De contacten met de regionale dag – en weekbladen verliepen naar wens. Zelfs Omroep Brabant wist ons te vinden. Wateroverlast spreekt dan ook vaak tot de verbeelding!

Tot slot: op het gevaar af om “zelfgenoegzaam” te worden genoemd, kijken we tevreden terug op het jaar 2005. Dankzij uw hulp, steun en enthousiasme zijn alle activiteiten tot stand kunnen komen.

Namens alle bestuursleden dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel, intern secretaris.