Jaarverslag 2007

Het gaat goed met onze heemkundekring! Het aantal nieuwe leden stijgt nog steeds,- de teller staat op 651- en de ledenactiviteiten worden goed bezocht.
U herinnert zich wellicht de vorige jaarvergadering. Ruim 90 leden waren aanwezig en genoten van de zelfgemaakte natuurfilms van René Roeken over Madagaskar en Alaska. Druk was het ook bij de lezing van C. Prinsen over de Meidenkist. De meningen over deze lezing waren echter verdeeld. Voor het eerst werd dit jaar een excursie voorafgegaan door een lezing en wel over het Openluchtmuseum in Arnhem. Een volle bus heeft een interessante dag beleefd! Bij de excursie naar Mechelen liet het bezoek aan het Joods museum een diepe indruk achter bij de 62 aanwezigen. De uitgebreide verslagen hebt u kunnen lezen in de Nieuwsbrieven. Dank aan de vrijwillige auteurs en uiteraard ook aan de werkgroep activiteiten voor de organisatie van dit alles.

Al bladerend door de bestuursverslagen van afgelopen jaar valt het op dat wij in 2007 onze vleugels verder hebben uitgeslagen. Communicatie en samenwerking zijn de sleutelwoorden in ons beleid en dat komt tot uiting bij vele van onze activiteiten.  Niet alleen intern, maar ook extern zijn een aantal netwerken tot stand gekomen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen het museum Tongerlohuys, het Gemeentearchief, Cultuurlinc en onze heemkundekring bij het landelijk educatief project Jet en Jan voor groep 5 van de basisschool. De samenwerking met het Gemeentearchief en het Tongerlohuys is afgelopen jaar intenser geworden. Ook met het V.V.V. hebben we goede contacten. Denk maar aan  de 9 maanden durende tentoonstelling “Turf, het Bruine Goud van Roosendaal” met meer dan 6000 bezoekers –  waaronder ook de Commissaris van de koningin –  in de V.V.V. unit in Rosada. Van de turfgeschiedenis heeft een van de bestuursleden een korte film gemaakt. Deze krijgt u na de pauze te zien.
Zoals u in onze Nieuwsbrief van december heeft kunnen lezen, zorgde deze turftentoonstelling voor vele contacten én activiteiten. Instellingen, organisaties en verenigingen toonden interesse in de turfgeschiedenis. Het werkte als een olievlek. Rondleidingen en lezingen waren aan de orde van de dag. De werkgroep Turf en de werkgroep automatisering werkten hierbij nauw samen. Naburige heemkundekringen deden een beroep op onze kennis.De werkgroep werd door de organisatie “Vrienden van de West – Brabantse Waterlinie” gevraagd om te helpen met het in beeld brengen van de turfgeschiedenis in het Halsters Laag. Met het Tongerlohuys zijn afspraken gemaakt over het inrichten van een hoek over turf in het museum. Ook Omroep Brabant, TV & Co en de weekbladen wisten ons te vinden.
Veel mensen fietsten in 2007, individueel of in groepen, de cultuurhistorische fietstocht “Langs Turfvaarten, Vennen en Venen”. Een andere fietstocht van 30 km over de turfwinning 
“Van de Lage Zeg, via het Gastels Laag naar het Laagveld”. is in ontwikkeling.

Van de Turf naar de automatisering lijkt een hele stap. Niks is minder waar.Beide hebben  afgelopen jaar voor veel “ communicatie” gezorgd.  Sinds de automatisering van ons ledenbestand, ontvangen steeds meer leden de uitnodigingen en de Nieuwsbrief per e-mail, wat uiteraard een verlichting is voor de bezorgers. Verder zijn de gedachtenisplaatjes
(13.000) gedigitaliseerd en gearchiveerd. Dit helse karwei werd geklaard door een aparte werkgroep van vrijwilligers in samenwerking met de werkgroep automatisering. M.b.v. een nieuwe printer en scanner zal nu een start gemaakt worden met het digitaal vastleggen van ons fotobestand. Ook de werkgroep archief / bibliotheek heeft boeken geordend en ingevoerd in de computer, zodat ook de leden een overzicht hebben van ons bestand. Naast het reguliere onderhoud en de nodige reparaties aan onze oude pc’s en de daarbijbehorende software is een registratie van het aantal bezoekers op onze website opgestart. Gemiddeld bekeken per maand 215 bezoekers onze website.

Ook de Nieuwsbrief en het tijdschrift vormen nog steeds een belangrijk communicatiemiddel in onze Heemkundekring. De Nieuwsbrief voorziet u van het laatste nieuws, terwijl het tijdschrift u meer terugvoert naar de historie van Roosendaal en de Roosendalers. De werkgroep genealogie leverde hieraan haar bijdrage door het in beeld brengen van  bekende Roosendaalse inwoners, middels een kwartierstaat. Een feestelijk tintje kreeg de 50e uitgave van ons tijdschrift. Bij de presentatie in Anno 1810 op 26 juni werd het eerste exemplaar overhandigd aan Wim Heijnen, de pater familias van onze Heemkundekring. Nummer 51 werd gepresenteerd in de ruimte van Ersa. Hierbij stonden de Caldonions in het middelpunt. Naast deze vrolijke gebeurtenissen hebben we helaas ook afscheid moeten nemen In de toekomst zullen we de bijdragen van Ad Ridders in ons tijdschrift moeten missen. Ad overleed op 30 oktober. Als schrijver en als bestuurslid heeft Ad veel betekend voor de Vrijheijt van Rosendale. Zijn humor, wijsheid en kennis van Roosendaal waren alom bekend.

Steeds meer mensen weten ons te vinden. Het Open huis, waarbij velen met elkaar in gesprek raken, werd afgelopen jaar druk bezocht.Ook kregen we vele schenkingen, waaronder een grenen ledikant uit 1880. Deze schenkingen komen terecht in ons archief. Om u als lid ook mee te laten genieten van al deze zaken heeft de werkgroep een tentoonstelling ingericht in de heemkelder met de titel “Een greep uit het archief”.  
Voorts zijn wij betrokken bij de renovatie van een Vlaamse schuur aan de Vroenhoutseweg en  ondersteunden wij een handtekeningenactie voor het behoud van het Koetshuis en het Hurkspand aan de Nispensestraat. Tevens hebben wij meegewerkt aan het jubileumboek t.g.v. het 100 jarig bestaan van het Protestants Christelijk Onderwijs in Roosendaal. Ook organiseerden wij een minitentoonstelling voor een reünie en leverden onze bijdrage aan de Kerstmarkt in Heerma State.

Naast de gebruikelijke activiteiten hebben we ook op bestuurlijk niveau  de communicatie en samenwerking gepromoot. We voerden overleg met onze vertegenwoordiger in de Monumentencommissie, met leden van de diverse werkgroepen en namen contact op met Marco Vermunt, de stadsarcheoloog, over de mogelijkheden van een werkgroep archeologie.

Tot slot een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers, die zich afgelopen jaar met hart en ziel hebben ingezet. Wij zouden niet zonder deze harde werkers kunnen. Dankzij deze vrijwilligers, maar ook dankzij uw hulp, steun en enthousiasme kunnen wij terugzien op een goed heemkundejaar.
Namens alle bestuursleden dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel
intern secretaris