Jaarverslag 2008

Voortzetting, uitbreiding en verdieping van de reeds bestaande activiteiten en contacten. Dat is, kort samengevat, het jaar 2008 voor onze heemkundekring.

De beleidsvoornemens van enkele jaren geleden hebben steeds meer vorm en inhoud gekregen. Onze ambitie om een herkenbare plek op de culturele kaart te veroveren, niet alleen in Roosendaal, maar ook daar buiten, kreeg afgelopen jaar meer concreet gestalte.
Samenwerking, die wij als heemkundekring ook bewust gezocht hebben, was hierbij het sleutelwoord. Inmiddels hebben wij goede contacten opgebouwd met het Gemeentearchief, het Tongerlohuys en de V.V.V. Roosendaal. Ook het Brabants Heem en collega heemkundekringen weten ons te vinden. Bij de samenwerking met het Cultureel Historisch Netwerk en de V.V.V in Kalmthout hebben wij eveneens een goed gevoel.
Dankzij ruim 650 leden zijn wij een vereniging die meetelt in het Roosendaalse. Dat merken we m.n aan onze activiteiten, zoals lezingen, excursies, fietstochten en Open Huisdagen, die steeds drukker worden bezocht, ook door niet-leden.

Op 28 januari hebben bijna 200 bezoekers genoten van de lezing van Ad Rooms over Het rijke Roomse leven. Ook voor de uiteenzetting van mr. Olav Dierckxsens over familie Mastboom en het Mastboomhuis was veel belangstelling. Deze avond werd al zingend afgesloten met het optreden van het Shantykoor ’t Craeyenest.
De excursies op 10 april naar Antwerpen en het bezoek op 4 oktober aan het Land van Ravestein, waarbij het Vlakglas museum in Ravestein en het Religieus museum in Uden werden aangedaan, waren zeer geslaagd.

Dankzij onze vaste bezorgers heeft u afgelopen jaar weer 2 periodieken en 4 Nieuwsbrieven, thuisbezorgd gekregen. De redacties hebben u weer voorzien van heerlijk historisch leesvoer en het laatste nieuws op heemkundig gebied.
Het eerste exemplaar van het tijdschrift werd tijdens een officiële presentatie in juni overhandigd aan mevrouw Paula Rampaart,- die in middels helaas is overleden – en in december aan de heer van Gastel. Vooral deze laatste bijeenkomst was erg geanimeerd. De gerenoveerde Vlaamse Schuur uit de 17e eeuw op Vroenhout stond hierbij in het middelpunt.
Wij zijn als heemkundekring sterk betrokken geweest bij deze renovatie. Diverse leden hebben geholpen om een tentoonstelling van oude landbouwwerktuigen in te richten. Het hoogtepunt was wel de inwijding met een plechtig Lof en een ploegdemonstratie door Vlaamse trekpaarden. Een aparte, historische belevenis voor alle aanwezigen.
Ook de genealogie werkgroep heeft haar bijdrage geleverd door in de stamboom te duiken van eigenaar Jan van Gastel en mee te werken aan een artikel over de schuur in ons tijdschrift. Overigens heeft deze werkgroep zich afgelopen jaar ook verdiept in de  stambomen van de familie Vermunt en Jongmans.

Voorts is het waard te vermelden, dat de werkgroep Turf, opgericht in 2005 om een tentoonstelling te organiseren, nog steeds actief is. Meerdere heemkundekringen deden afgelopen jaar een beroep op de deskundigheid van deze werkgroep om m.n een voordracht te verzorgen over hun turfgeschiedenis. Het V.V.V te Kalmthout nodigde de werkgroep uit om een bijdrage te leveren aan het inrichten van een tentoonstelling over de geschiedenis van de turf in die streek. En met succes! Een zeer aansprekende tentoonstelling was het resultaat. Tevens heeft de werkgroep een fietstocht georganiseerd, die in het teken stond van de turfwinning ten oosten van Roosendaal. Ondertussen is deze fietstocht van 32 km lang geheel uitgewerkt en te downloaden van onze website.

Zoals u wellicht al gemerkt heeft, is onze website gemoderniseerd. Daar ging heel wat voorbereiding aan vooraf! In 2008 is de werkgroep automatisering gestart met het ontwerpen van een nieuwe en meer aan de tijd aangepaste website. Niet alleen uiterlijk, maar ook inhoudelijk is de website uitgebreid en verdiept. Zo is in de loop van 2008 onze gehele collectie bidprentjes toegankelijk geworden voor iedereen. Resultaat van een goede samenwerking tussen de werkgroep Bidprentjes en de werkgroep automatisering. Voorts is een eerste proefproject gestart met het digitaal vastleggen van onze fotocollectie.
Naast de technische en ondersteunende werkzaamheden verzorgde de werkgroep ook de automatisering van ons ledenbestand. Steeds meer leden ontvingen uitnodigingen en nieuwsbrieven per e-mail. De registratie van het aantal bezoekers geeft aan, dat er per maand ruim 200 personen onze website wisten te vinden.

Voortzetting, uitbreiding en verdieping zijn ook de sleutelwoorden voor de werkgroepen archief, bibliotheek en renovatie. Op de achtergrond werken zij gestaag door om onze collectie nog meer toegankelijk te maken voor iedereen.

Naast de gebruikelijke activiteiten nam het bestuur afgelopen jaar het initiatief tot het voorbereiden van een tentoonstelling en het schrijven van artikelen over het industrieel verleden van Roosendaal. Een werkgroep heeft de doelstellingen geformuleerd en de betrokken personen bij elkaar gebracht. In 2009 zullen de werkzaamheden van dit project worden voortgezet.

En dan nog dit: een ontvangen schenking van jaren geleden nl. de kelk van Norbertijn aalmoezenier Maas, speelde een opmerkelijke rol bij een priesterwijding in de Norbertijnerabdij in Heeswijk-Dinther. Tijdens de viering van een eerste H. Mis, die bijgewoond werd door een delegatie van het bestuur, werd deze kelk weer gebruikt door  zijn neef, de neomist. Daarna is de kelk door de heemkundekring levenslang aan hem in bruikleen gegeven.

Tot slot: dank aan alle leden, vrijwilligers en sympathisanten van de Vrijheijt van Rosendale.
Samen stonden we garant voor een goed heemkundig 2008.

Namens het bestuur dank ik u allen voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel
intern secretaris