Jaarverslag 2012

Zo daar zitten we dan als heemkundekring. Midden in het centrum van Roosendaal, in een monumentaal kloostergebouw. In Mariadal. Had u dat ooit gedacht? U begrijpt dat we blij en dankbaar zijn,dat de zusters deze nieuwe huisvesting voor ons mogelijk hebben gemaakt. Een van onze bestuursleden verwoordde dit als volgt : “ Waar vroeger de Franciscanessen devoot verbleven start onze heemkundekring haar ‘nieuwe leven”.
En niet alleen haar nieuwe  leven, maar ook met een nieuwe naam: “Heemhuis Mariadal”.
2012 was een hectisch heemkundig jaar, gekenmerkt door het maken van draaiboeken, van plannen en coördineren om de verhuizing naar Mariadal zo soepel mogelijk te laten verlopen….. èn ook van hard werken.

In het zweet des aanschijns …….   Nou dat hebben we geweten afgelopen jaar!  Onze klusgroep, vrijwilligers en bestuursleden zijn maanden bezig geweest met het afbreken, ontmantelen, het passend maken en weer opbouwen van vitrines en stellages, met spullen inpakken en weer uitpakken, met het inrichten van de ruimtes, met het aanleggen van een draadloos netwerk en telefooninstallatie, met het aansluiten van allerlei apparaten, met het verhuizen van kleine spullen, met het schoonmaken van de Heemkelder en van de ruimtes in Mariadal.
Tot overmaat van ramp kregen we op 6 juli te maken met een overstroming in de Heemkelder. Van een duizendtal boeken waren er 235 niet meer bruikbaar. Onbeschadigde boeken moesten weer opnieuw ingepakt worden..
Op donderdag 26 juli, de warmste dag van 2012, zijn we met een officiële verhuiswagen verhuisd van de Heemkelder naar Mariadal. Ook hier gold: vele handen maken licht werk. Een “dank je wel” aan al die helpers, is hier dan ook zeker op zijn plaats.
In een extra uitgave van onze Nieuwsbrief en de daaropvolgende edities hebt u ons met dit alles kunnen volgen. Ook aan persberichten heeft het zeker niet ontbroken!!

Uiteraard stonden we te popelen om ons nieuwe onderkomen aan alle leden en belangstellenden te laten zien. Op 29 september was het dan zover: de officiële opening door Zr. Albertina, gevolgd door het Open Huis op 6 oktober. Het was een drukte van belang.
Echt overrompeld door de enorme belangstelling was het bestuur bij de eerste lezing  “Een avondje Mariadal” door Zr. Albertina op 26 november. Veel mensen, waaronder leden, moesten we helaas teleurstellen. Gelukkig kon een herhaling van deze lezing in januari 2013 worden ingepland.

Het was trouwens een komen en gaan in ons Heemhuis: veel werkgroepen, die gestaag doorgegaan zijn met hun werkzaamheden, maakten intensief gebruik van de diverse  ruimtes en van de conferentiezaal.

De werkgroep Herleving Turfgeschiedenis West Brabant heeft op 10 november in de conferentiezaal de fietsroutegids “Weg van de Turf” en de gelijknamige website voor groep 7/8 en voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs gepresenteerd. Het moermannetje Merijntje speelt hierin een toonaangevende rol. Een aantal leden van het bestuur en van onze kring hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. Op 20 december is de projectgroep, tijdens een besloten feestelijke bijeenkomst, in onze ontmoetingsruimte, ontbonden. De taak was volbracht.
Onze eigen Turfwerkgroep daarentegen staat nog als een huis! .Er was vraag naar lezingen in Rijsbergen, Fijnaart en Zevenbergen. En op 28 april was onze secretaris te horen op de radio van de plaatselijke omroep in Zundert .
De tentoonstelling “Het Bruine Goud” stond van 13 januari tot 24 april opgesteld in het museum de Weeghreijse in Rijsbergen.

Ook de werkgroep activiteiten was duidelijk aanwezig. Zoals velen van u weten werd tijdens de laatste jaarvergadering de film van tandarts Grosveld over de Bevrijding in 1944 en de film van Cor Claassen over de Stolpersteine in Roosendaal vertoond. Beide films werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd, evenals de excursies naar Leuven en de Heerlijkheid Mariënwaerdt  en de Oranjestad Buren.

Is onze nieuwe werkgroep catering u ook opgevallen? Deze werkgroep ondersteunt, waar nodig, met een hapje en een drankje alle activiteiten in ons Heemhuis. En wat hebben ze het druk gehad tot nu toe!

Dat geldt ook voor de werkgroep Industrieel verleden, die eigenlijk uit 2 werkgroepen bestaat. De eerste groep is, na de succesvolle tentoonstelling over Vero Borstelfabriek, afgelopen jaar weer begonnen met de voorbereidingen voor een tentoonstelling over de Roosendaalse Tabaksindustrie. Deze is nu te bewonderen in onze tentoonstellingsruimte en mag u beslist niet missen!
De tweede groep heeft in Parrotia een prachtige tentoonstelling “van A tot Zetter” over drukkerij Van Poll gestalte gegeven. Bijzonder was de opening op 15 juni door voormalig directeur Jac van Poll. Deze opening viel samen met de presentatie van het 60e nummer van ons tijdschrift. De werkgroep beschreef hierin uitgebreid de geschiedenis van Van Poll. De tentoonstelling telde 700 bezoekers en was aanleiding voor de oud-werknemers om een reünie te organiseren.

In  nummer 61 van ons tijdschrift ook veel aandacht voor de Tabaksindustrie, evenals voor het 55 jarig bestaan van Stichting Carnaval. Deze uiting van volkscultuur was ook te merken op 13 december in de Veestallen bij de uitreiking van het eerste exemplaar aan Nol Verkouteren en een vertegenwoordiger van het IQ Aaremoei-nie.
Al bladerend door de uitgave van ons tijdschrift in 2012 zien we veel markante en bekende Roosendalers, straten en bedrijven voorbijkomen. De werkgroep genealogie leverde haar bijdrage in de vorm van een artikel en een kwartierstaat van de fa. van Pull ( later Praxis) en van de fa Vergouwen, juweliers. Alle lof  voor de redactieraad en de auteurs. Zij zorgen ervoor dat onze leden reikhalzend uitkijken naar een volgend exemplaar.

De werkgroep archeologie heeft in 2012 meer vaste grond onder de voeten gekregen. Op meerdere locaties zijn grondonderzoeken uitgevoerd. Besloten is om eerdere vondsten grondig te gaan reinigen en te archiveren, om ze daarna op te slaan en zo mogelijk in ons Heemhuis tentoon te stellen.

En… de boer hij ploegde voort! Dit gold zeker voor de werkgroepen archief, fotoarchief en bidprentjes. Op internet kunt u al meer dan 1.500 foto’s bekijken. Het bidprentjesbestand  is gegroeid tot bijna 16.000 stuks. Deze verzameling is in een database opgenomen en via onze website te raadplegen. De medewerkers van het archief zijn niet alleen bezig met het archiveren, maar ook met het digitaliseren van oude films, videobanden en dia’s.

Ook de werkgroepen mailing, bibliotheek, automatisering en het bestuur gingen voort met hun gebruikelijke werkzaamheden. Tijdens het Open Huis op 1 december is er een Boekenmarkt gehouden. De werkgroep automatisering zag de bezoekers op de website stijgen: 27 September was, met 48 bezoekers, de drukste dag ooit En….de werkgroep ging in op de vraag van Huize Elisabeth om een braintrainer samen te stellen.

Al bij al was het een enerverend , maar goed heemkundejaar. Want….samen stonden we sterk!. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en uw betrokkenheid hebben we ons doel,  een huisvesting in het midden van de Roosendaalse samenleving, kunnen  bereiken. Daarvoor aan allen onze welgemeende dank. We hopen met u op een mooie toekomst in huize Mariadal.

Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel.
Intern secretaris

Terug naar pagina Jaarverslagen