Jaarverslag 2013

U bent gewend dat Janny van Geel tijdens de jaarvergadering het jaaroverzicht presenteert. Zij bracht het jaarverslag steeds vol overtuiging, met mooie zorgvuldig gekozen woorden. Wij vormden vele jaren samen het secretariaat van de heemkundekring. Er was steeds een vlotte wisselwerking. Omdat Janny enige maanden geleden haar functie neerlegde, moet U van mij het jaaroverzicht aanhoren. Ik dank Janny voor de bijzonder prettige samenwerking.

De Vrijheijt van Rosendale telt momenteel 780 leden. Halen we achthonderd in 2014? De groei zit er nog steeds in. Maar wat wil je met het Heemhuis in Mariadal en al die aansprekende activiteiten.
Samen met het bestuur telt onze vereniging 79 vrijwilligers. Zij maken de heemkundekring tot een zeer bloeiende vereniging waar we trots op zijn. Voor hun inzet kregen de vrijwilligers van de bestuursleden op Valentijnsdag een attentie aangeboden.

Het bestuur.
Het bestuur telt 11 leden dat ook in 2013 maandelijks vergaderde. Er moest erg veel worden geregeld. Teveel aandachtspunten om te noemen. Ook dit jaar heeft de huisvesting veel aandacht gevraagd.
Gelukkig hebben we nu enige zekerheid voor de komende jaren over onze huisvesting in Mariadal. De contractuele besprekingen met de provincie Noord Brabant vergde deskundigheid en daarover blijkt ons bestuur te beschikken.
Voor meer informatie over de bestuursleden verwijs ik U naar de laatste pagina van het Tijdschrift. Daar staan ze vermeld met hun telefoonnummer en functie binnen het bestuur.
De heemkundekring telt naast het bestuur, maar liefst 16 werkgroepen. Hier zijn ze:

Activiteiten, Archief, Archeologie, Automatisering, Bibliotheek, Bidprentjesarchief, Dialect, Fotoarchief, Genealogie, Huishoudelijke Dienst, Industrieel Verleden, Ledenadministratie, Redactie Nieuwsbrief, Redactieraad Tijdschrift, Renovatie, Tentoonstellingen.

Voor de samenstelling van al die werkgroepen te noemen, verwijs ik U naar onze website www.heemkundekringroosendaal.nl Onze webmaster Christ van Rooij steeds bereid om U verder te informeren.

Activiteiten van de verschillende werkgroepen in 2013.

Excursies.
Mieke van Leuven, René Konings, Michel van der Horst en Harrie van Miert organiseerden op 18 en 25 april een boven verwachting geslaagde binnenlandse excursie naar Groede en Breskens in Zeeuws Vlaanderen. Meer dan honderd deelnemers genoten van een interessante lezing over de bewogen historie van de streek en van een optreden van cabaretier Adri Oosterling.
De buitenlandse excursie ging dit jaar op 12 en 19 oktober naar Waver en Lier. De boekingen voor deze reis waren zo massaal dat op 8 maart 2014 de excursie naar Waver/Lier is herhaald.
Jammer van de val van mevrouw Griethuizen in het klooster te Waver. Een teken dat rekening moet worden gehouden met de leeftijd van veel deelnemers aan onze reizen.
Op 27 november gingen maar liefst 60 leden op excursie naar het Suikermuseum in Klundert en naar de suikerfabriek in Stampersgat. Coördinator van deze dag was onze zeer actieve vrijwilliger Cees Coppens.

Lezingen.
Op 21 januari was zuster Albertina bereid om haar lezing over het klooster Mariadal te herhalen wegens de zeer grote belangstelling voor deze lezing in december 2012. Maar ook op 21 januari was de grote conferentiezaal van Mariadal zo goed als vol.
Jan Huige verzorgde op 25 februari de lezing “Van Kruiswerk naar Thuiszorg”. Hij schetste de ontwikkelingen in de Zorgsector en vooral binnen het Kruiswerk. Bewondering voor Jan, want eigenlijk moest hij die avond met griep in bed hebben gelegen.
Op 16 mei deed Martien de Haan een zeer interessant verslag van zijn wereldreis per fiets.
Op 30 september werd in de conferentiezaal het boek: “rooms-katholiek Roosendaal in beeld” gepresenteerd door Ben Maas en Bert Nijman.
Op 8 november deed de heemkundekring mee aan de regionale heemquiz in Oudenbosch. Ons team eindigde in de middenmoot.
Op donderdag 14 november verzorgde Jan van Meer, oud-medewerker bij Suiker Unie een avond, genaamd “Suikergoed”.
Hij presenteerde films over het leven in de suikerfabriek in vroeger jaren.

Tentoonstellingen.
Na een lange voorbereiding kon op 23 februari de werkgroep Industrieel Verleden de tentoonstelling over de verdwenen tabaksindustrie in Roosendaal openen. De openingshandeling werd verricht door Anton Segers. Hij is oud-ondernemer in de tabaksindustrie en is daar nog erg bij betrokken. Louis Bracco Gartner van het Tabaksmuseum te Delft hield tijdens de openingsbijeenkomst een lezing over tabak.
Het was de eerste grote tentoonstelling in het Heemhuis Mariadal. Tijdens de openstellingen van de tentoonstelling heeft een aantal keren een echte sigarenmaker zijn vak gepresenteerd. De tentoonstelling duurde tot 6 april.
Inmiddels heeft de Werkgroep Industrieel Verleden een aanzet gegeven voor weer een nieuwe tentoonstelling waar Bier oude Cafés zullen worden uitgelicht.
Het verzorgingstehuis De Brink organiseerde bij haar 40 jarig bestaan op 22 juni een “Brabantse Boerendag” De heemkundekring was daar nadrukkelijk aanwezig met een stand. Ook was de heemkundekring in dit kader actief bij de organisatie van een quizmiddag in De Brink.
Tijdens de Open Monumentendag op 14 september was het Heemhuis de hele dag geopend.
Op 29 september vond Roosendaals Treffen plaats. Ook daar was de heemkundekring present met een stand.
Na al die activiteiten buiten, vond Ineke van Rijen het tijd worden om in het Heemhuis een tentoonstelling in te richten met materialen die we geschonken hebben gekregen in de loop der jaren. Vanaf 7 december is, o.a. met hulp van Leo van Dongen, de fraai ingerichte tentoonstelling ‘Beeld van het verleden’ te zien tijdens de Open Huis dagen van 10.00 – 12.00 uur en op de dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Communicatie.
Voor het grootste deel van de 780 leden is ons ‘Tijdschrift’ het contactorgaan bij uitstek. Het ‘Tijdschrift’ is voor velen een naslagwerk. Marius Broos en het hele redactieteam zorgen elk half jaar weer voor een Tijdschrift op zeer hoog niveau. Op 26 juni presenteerde Marius nummer 62. De heer Hazen, kleinzoon van ‘Pietje Erdal’ kreeg het eerste exemplaar uitgereikt.
Op 16 december mocht nummer 63 het daglicht zien. Marius presenteerde deze editie met aansprekend beeldmateriaal. Het eerste exemplaar was voor de familie van Rob Jongstra, de student in oorlogstijd.
Naast het ‘Tijdschrift’ verscheen ook de ‘Nieuwsbrief’ dit jaar maar liefst vier keer. René Konings als redacteur en Koos Caniëls als eindredacteur hebben er in 2013 een zeer waardevol informatieblad van gemaakt. Meerdere keren was de ‘Nieuwsbrief’ dubbeldik met actuele onderwerpen. Waar mogelijk werd de ‘Nieuwsbrief’ digitaal thuis bezorgd, wat een ontlasting was voor de grote groep vrijwilligers die de post van de heemkundekring steeds trouw bezorgt.

Archief.
Het archiveren van documenten en voorwerpen is een basisactiviteit van onze heemkundekring. Meerdere vrijwilligers zijn hier elke dinsdag heel druk mee bezig. Het gebeurt in teamverband met grote zorgvuldigheid.

Archeologie.
De werkgroep Archeologie was behulpzaam bij het archeologisch onderzoek nabij de Sint Janskerk. Verder werd gestart met het herschikken van archeologisch materiaal van eerder onderzoek onder de boekhandel Van Leeuwen.

Automatisering.
Bij alle activiteiten van de heemkundekring zijn goede computers van groot belang. Nieuwe computers werden aangeschaft. Christ van Rooij en Kees Dekkers zorgden ervoor dat bestuur en werkgroepen er prettig mee kunnen werken. Christ en Kees zorgden in 2013 ook voor beeld en geluid bij alle presentaties in de grote conferentiezaal.

Bibliotheek.
De wateroverlast in de kelder van het Da Vinci College is al lang vergeten. De bibliothecarissen Ineke en Mieke zorgden er voor dat het naslagwerk goed is geordend.

Bidprentjes.
De heemkundekring beschikt nu over meer dan 16.600 bidprentjes. De data op deze prentjes zijn erg belangrijk voor genealogisch onderzoek en zijn voor iedereen beschikbaar.

Fotoarchief
De heemkundekring beschikt eveneens over veel oude foto’s. Veel van deze foto’s moeten nader worden beschreven. Personen of omgeving op de foto’s zijn dan onbekend. De fotowerkgroep doet onderzoek. Waar nodig wordt samengewerkt met het Archief van de gemeente Roosendaal.

Genealogie.
De werkgroep Genealogie was weer zeer actief ondersteunend aan Het Tijdschrift. Teksten en kwartaalstaten werden aangeleverd voor diverse artikelen. Tevens kondigden zij aan dat de werkgroep een Genealogie dag gaan organiseren in het Heemhuis Mariadal, op zaterdag 4 oktober 2014. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Huishoudelijke Dienst en Catering.
We beschikken over geweldig mooie en goed onderhouden ruimten in Mariadal, met vele mogelijkheden. Daarvan maken we dan ook optimaal gebruik. Bij veel activiteiten is een groep dames onder leiding van Michel en Tiny van der Horst in de weer met koffie en drank.
Corry Adan was bereid om maandelijks, samen met een bestuurslid de ruimten een poetsbeurt te geven.

Ledenadministratie.
Een vereniging met 780 leden vraagt om een gedegen ledenadministratie. Er vinden voortdurend mutaties plaats, die zorgvuldig moeten worden verwerkt.

Dialect.
De werkgroep Dialect leidt momenteel een sluimerend bestaan.
Op 13 november vond in De Maagd in Bergen op Zoom de eerste uitreiking plaats van de Brabantse Dialectprijs. Jan van Nassau bracht daar een causerie over de Trommelaeren van Roesendaele en het Roosendaals Lieke werd warempel in Bergen gezongen. Janny van Geel, Ineke van Rijen en René Konings hebben er mogelijk inspiratie geput.

Renovatie.
Binnen zo’n grote vereniging met oude, waardevolle voorwerpen, is veel te klussen. Onder leiding van Michel van der Horst is er voortdurend wat te doen voor de klusploeg.

Turf.
Sommigen missen misschien de Werkgroep Turf in het overzicht. In 2012 is echter het succesvolle project ‘Herleving Turfgeschiedenis West Brabant’ van Brabants Heem afgesloten. Daarmee kwam ook een einde aan de werkgroep Turf van onze heemkundekring. Jan Somers, Kees van Zandvliet en Ben Verstraaten hebben elf keer de tentoonstelling opgebouwd en afgebroken. Ook de laatste in de Grote Kerk van Breda, van 18 tot 25 mei. Het was een groot succes in een mooie kerk en in een grote stad, met veel belangstelling en positieve reacties.
In 2013 mochten Christ van Rooij en ik nog lezingen verzorgen over het West Brabantse Turfverleden en wel op 8 maart in Lage Zwaluwe en op 24 april in Loon op Zand. Christ en ik waren bij alle lezingen van de afgelopen jaren steeds een bijzonder goed op elkaar ingespeeld duo.
René Konings, Ben Steffen, Piet Schepers en ik hebben zich in 2013 ingezet om de turfgeschiedenis van de Belgische plaatsen Essen, Kalmthout en Wuustwezel niet alleen bekendheid te geven maar ook te koppelen aan wat is bereikt in West Brabant. Daarbij te denken aan de website www.wegvandeturf.nl en de het fietsrouteboekje ‘Weg van de Turf’. Mijn persoonlijke dank gaat hierbij uit naar René Konings, Piet Schepers en Ben Steffen voor de enorm prettige samenwerking. Zij hebben er in belangrijke mate voor gezorgd dat dit project, regionaal en internationaal, een succes kon worden.

Tot slot.
Voor mij was het de eerste maar ook enige keer dat ik het Jaaroverzicht mocht presenteren tijdens de jaarvergadering. Ik treed terug als bestuurslid, maar blijf beschikbaar voor taken waar ik nuttig kan zijn.
Ik zie terug op 10 hele mooie jaren als secretaris. Ik heb mogen samenwerken met hechte teams in bestuur en werkgroepen. Steeds trok men als vrienden met elkaar op en door samenwerking is heel wat bereikt. Daarvoor: Hartelijk Dank!
De Vrijheijt van Rosendale bloeit en daar ben ik, met het bestuur trots op.
Met veel vertrouwen zie ik de toekomst van de vereniging De Vrijheijt van Rosendale tegemoet.

Roosendaal, 24 maart 2014,
Cor Rops.