Jaarverslag 2016

Het was me het jaartje wel, druk maar erg gezellig in ons Heemhuis met onze open huis dagen die zich in een steeds grotere belangstelling mogen verheugen en eenzelfde grote belangstelling van onze leden voor onze lezingen en excursies. Ook de presentaties van ons eigen tijdschrift mogen er steeds zijn.
Er komen in ons heemhuis steeds meer mensen op bezoek. Deels ligt dat natuurlijk aan onze activiteiten, deels aan het feit dat we zelf ook ‘de boer op gaan’ door bv. de verzorgingstehuizen in Roosendaal te ondersteunen met heemkundige activiteiten. Ook de in oktober 2016 gereedgekomen nieuwe tentoonstelling met als belangrijke onderdelen Philips en De Trommelaeren van Roesendale zorgen voor extra publiek. We hebben als heemkundekring ook contact  met The Dutch Bears, vier jonge kerels, die de bevrijdingstocht van The Polar Bears in 1944 vanaf Normandië tot aan het Polar Bear monument aan de Kade in Roosendaal zelf hebben nagelopen en daarvan een film hebben gemaakt, die in mei a.s. hier in Roosendaal wordt gepresenteerd.
Alle berichten die verschijnen over onze heemkundekring hebben ook tot gevolg gehad dat we in 2016 in ons Heemhuis o.a. bezoeken hebben gehad van de Boerenraad en de Hofkapel van de Stichting Carnaval Roosendaal op 2 januari , een bezoek van de dames van Probus Roosendaal op 10 augustus en op 16 september een bezoek van het College van Burgemeester en Wethouders samen met de Gemeenteraad van Kapelle (Zeeland) en hun griffier in het kader van een studiedag over lokale historie. Ook het Franciscuskoor uit Roosendaal kwam in ons Heemhuis op bezoek.
Voeg daarbij het succes van onze eerste uitgebreide open dag op 1 oktober met ruim driehonderd bezoekers, waarin ook onze werkgroepen zich hebben kunnen presenteren in een bijzondere setting van kraampjes en terrassen in de Conferentiezaal van Mariadal en we kunnen zeggen dat we het dus druk hebben gehad, maar dat het ook heel gezellig is geweest. En u hebt het misschien zelf ook ervaren  : die gezelligheid komt natuurlijk ook voort uit wat wij onze bezoekers te bieden hebben, o.a. die lekkere bak koffie …………
Dit alles overziend kan ik niets anders concluderen dat we met behulp van velen een prachtig heemkundig jaar hebben beleefd. Daarvoor wil ik namens ons bestuur, iedereen die daaraan heeft meegewerkt, van harte zeer bedanken voor alle inzet en medewerking. Samen geeft dat de waarde van onze heemkundekring in de Roosendaalse samenleving aan.
Elk jaar wordt in West Brabant door één van de lokale heemkundekringen de Regionale Heemquiz georganiseerd. Vorig jaar gebeurde dat op vrijdag 18 november 2016 en werd de  heemquiz georganiseerd door de winnaar van het jaar daarvoor : Heemkundekring De Honderd Hoeven uit Hoeven. De locatie waar de quiz werd gehouden had vooral een historisch karakter : Bovendonk in Hoeven. Er deden totaal 19 heemkundekringen uit West Brabant mee en ook onze heemkundekring was goed vertegenwoordigd met de dames Mieke Spekman en Lenny Hamans en de heren Piet van Leeuwen, Peter Dekkers, Gé Nollen, Cees Coppens, Cees van Meer en René Konings. Helaas waren deze keer de onderwerpen en de vragen echt moeilijk, wat voor onze heemkundekring resulteerde in een uitslag waarin we niet tot de eerste tien behoorden. Jammer, maar we hebben wel met veel genoegen weer deelgenomen. Winnaar werd heemkundekring Jan uten Houte uit Etten-Leur, zodat daar de heemquiz in 2017 wordt gehouden.
Het bestuur van onze heemkundekring komt elke maand in vergadering bijeen. Afhankelijk van de onderwerpen volgen dan, indien nodig, nog aparte overlegmiddagen of –avonden.  Ook onze werkgroepen komen regelmatig bij elkaar voor overleg. Zoals u weet is elk van onze bestuursleden vertegenwoordigd in een van onze werkgroepen. Dat maakt het overleg gemakkelijker en de besluit-lijnen korter. We hebben ook gemerkt dat onze website zich in een steeds grotere belangstelling mag verheugen. Een welgemeend woord van dank aan al die vrijwilligers en ook aan u allen voor uw steun en ondervonden kameraadschap.

Terugkijken op het afgelopen jaar betekent ook dat we moeten vooruitkijken naar de toekomst. We gaan natuurlijk proberen om er weer net zo’n mooi jaar van te maken als we vorig jaar hebben gehad. En we hopen dat we dat allemaal nog in onze huidige huisvesting in Mariadal mogen doen. Want, en ik heb al meer gezegd en ik blijf het herhalen, ook naar onze stadsbestuurders toe:  waar kun je als heemkundekring beter gehuisvest zijn dan in de monumentale status van een cultuurhistorisch erfgoed als het Klooster Mariadal.  Maar ….. de toekomst zal het leren. 

René Konings, voorzitter