Jaarverslag 2017

Ook in het voorbije verenigingsjaar van de Vrijheijt van Rosendale heeft onze Heemkundekring zich intern en extern gemanifesteerd als een bruisende, vitale vereniging.
Het overzicht van alle activiteiten, die in 2017 hebben plaatsgevonden, laat zien, dat er dit jaar sprake is van consolidatie en verder gaan op ingeslagen wegen. Bestuur en vrijwilligers weten zich nog steeds voor de nodige uitdagingen gesteld om aspecten van ons cultuurerfgoed te beheren en de belangstelling voor de geschiedenis van eigen omgeving, bewoners, gebruiken en heemkundige waardevolle overblijfselen te blijven bevorderen. Mede op grond van onze huisvesting kunnen wij onze doelstellingen meer dan naar behoren realiseren. Als gastheer of medeorganisator hebben wij ook dit jaar honderden belangstellenden in ons Heemhuis mogen ontvangen. Op deze wijze blijft onze Heemkundekring zich profileren en onderscheiden in Roosendaalse gemeenschap.
Hoogtepunten van dit jaar in chronologische volgorde zijn:
JAARVERGADERING 27 maart. Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van bestuurslid Henk Heinen, die vele jaren als penningmeester de financiën heeft beheerd. De voorzitter zet hem in het zonnetje, dankt hem voor zijn grote inzet en vele werkzaamheden, die hij ruim 13 jaar voor ons heeft verricht, overhandigt hem de traditionele cadeaubon en zijn echtgenote een boeket bloemen. Namens het Brabants Heem onderscheidt de heer A. Jacobs Henk met het zilveren draaginsigne. De vergadering herbenoemt de bestuursleden Mieke Spekman en Ineke van Rijen. Na de pauze spelen we ter lering ende vermaeck de Eerste Roosendaalse Heemquiz.

Op 3 april verzorgen Iwan van Strien en Sjef de Bruin in een volle conferentiezaal een lezing, die als titel heeft ‘Nostalgisch Roosendaal’. Aan de hand van beelden en verhalen over ons Roosendaal maken we een tocht door oude Roosendaalse straten.

Op 8 en 22 april wordt succesvol de excursie naar het Boerenbond- museum in Gemert georganiseerd: een leerzame, nostalgische en gezellige dag.

Dankzij de vele stemmen uitgebracht op onze Heemkundekring mag de penningmeester in april € 1343,- inboeken dankzij de RABO Clubkas Campagne.
De najaarsexcursie gaat op 30 september en 14 oktober naar Wijk bij Duurstede. De door gidsen begeleide stadswandeling en riviertocht over de Neder-Rijn zijn gewaardeerde onderdelen van dit geslaagde evenement.

Op maandag 30 oktober jl. houdt de Heemkundekring haar najaarslezing: Het Rijke Roomse Leven in Brabant. Een lezing gegeven door René Bastiaansen, bekend van BHIC, tv en radio. Omdat we een groot aantal bezoekers verwachten, maken we gebruik van de kapel van Mariadal.  De bijzondere, leerzame en op momenten humoristische lezing wordt bezocht door 250 belangstellenden. Complimenten aan onze activiteitencommissie, technici en vrijwilligers voor de vlekkeloze organisatie.

Op 17 november behaalt het team van onze kring een 11e plaats bij de Regionale Heemquiz, dit jaar georganiseerd door de Heemkundekring Jan uten Houte in het Munnikenheidecollege te Etten-Leur. Een goede middenmoter.

WAT VERDER VERMELD DIENT TE WORDEN:
Huisvesting
Het voorbije jaar staat onze toekomstige huisvesting iedere vergadering op de agenda. Het bestuur volgt alle berichten over ontwikkelingen en plannen.  Gaandeweg het jaar wordt duidelijk, dat 2018 weleens ons laatste jaar in Mariadal zou kunnen worden. In 2017 doorloopt de Provincie het overeengekomen traject m.b.t. de herbestemming van het hele complex. Dit resulteert uiteindelijk in het najaar tot de verkoop aan de BVR Roosendaal. De BVR gaat Mariadal herontwikkelen. Voor de huidige huurders is er geen plaats meer. De voorbije maanden hebben we ook in gezamenlijkheid met andere huurders gekeken naar alternatieven, is er gesproken met medewerkers van de gemeente Roosendaal, hebben we burgemeester en wethouders benaderd, formeel en informeel onze huisvestingsproblematiek uitgedragen etc. etc. en tot voor kort tot onze frustratie weinig kunnen bereiken.  Nu de gemeentepolitiek zich er al dan niet op basis van de raadsverkiezingen op stort, worden er alternatieven genoemd. De komende maanden zal duidelijk worden of ons een redelijk alternatief zal worden geboden.
Cor Rops en Christ van Rooij worden nog steeds gevraagd het turfverhaal te komen vertellen. Dit jaar o.a. voor de bewonersgroep van De Fuis.
Wij ontvangen bij regelmaat groepen, die belangstelling hebben voor onze Heemkundekring en ons Heemhuis, vaak in combinatie met een rondleiding in Mariadal. Dit jaar o.a. Heemkundekring De Hooge Dorpen, Vessem-Wintelre-Knegsel en de Poorterij Roosendaal.
Wij onderhouden nog steeds contacten meerdere woonzorgcentra in Roosendaal. Wij bieden bijv. ondersteuning bij de festiviteiten op St. Elisabeth en op Heerma State bij jubileumvieringen.
Wij participeren in de activiteiten rond de viering van 750 jaar Roosendaal.
De werkgroep Industrieel Verleden is al maanden intensief bezig met de voorbereiding van de tentoonstelling Het Textielverleden van Roosendaal.
Achter de schermen is de werkgroep automatisering doende de vormgeving van de website te moderniseren, op te frissen en te vernieuwen. Ook de content wordt bezien.
De Heemkundekring telt naast het bestuur, maar liefst een vijftiental werkgroepen. Een overzicht vindt u op onze website.Vanuit deze groepen kan naast hun reguliere werkzaamheden gemeld worden, dat

  • Er momenteel (einde 2017) zijn ca 18.500 bidprentjes in ons archief zijn opgenomen, Deze zijn sinds kort ook toegankelijk via https://www.openarch.nl/
  • Onze website in 2017 3852 bezoekers trok.
  • Er door de werkgroep Fotoarchief  nu totaal 3520 foto’s en dia’s met beschrijving op de website van het West-Brabants Archief zijn geplaatst. Binnenkort wordt de collectie uitgebreid met onze ansichtkaarten
  • De redactie van het Tijdschrift er wederom in geslaagd is 2 meer dan lezenswaardige nummers uit te brengen: 70 en 71.
  • Het maandelijkse Open Huis gelet het aantal bezoekers voorziet in een duidelijke behoefte
  • Etc. etc.

Kortom: HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE verdient het predicaat vitaal. De vereniging van 777 leden op 31-12-2017 groeit en bloeit, mede door de inzet van onze vrijwilligers.
Tot slot: een welgemeend woord van dank aan al die vrijwilligers is hier op zijn plaats en ook aan u allen voor uw steun en ondervonden kameraadschap bij onze werkzaamheden.
Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Cees Talboom, intern secretaris