Jaarverslag 2019

In chronologische volgorde laten we de belangrijkste feiten de revue passeren.
Op 25 maart vond de laatste jaarvergadering plaats in Mariadal. Op die vergadering deelde
vicevoorzitter Gé Nollen mee dat hij zolang de voorzittershamer van René Konings heeft
overgenomen totdat er een nieuwe voorzitter is. Tijdens deze vergadering namen we afscheid van bestuursleden Cees Talboom en Peter Dekkers. Gelukkig blijven zij actief in de vereniging. Cees blijft zich inzetten in de fotowerkgroep en de werkgroep Genealogie en zijn werk voor Brabant Cloud/Memorix Maior project. Dit computerprogramma is ontwikkeld om collecties digitaal te beheren. Peter Dekkers blijft zich bezig houden als deskundige in de werkgroep Automatisering en als webdesigner. Na de vergadering was er een mooi optreden van het koor ‘De Heren van Stramien’.
Op 6 en 13 april gingen de leden op excursie naar Baarle-Nassau om het Kaarsenmuseum te
bezoeken. Na de lunch in Den Engel brachten we een bezoek aan het Doktersmuseum in
Hilvarenbeek. In een onderhoudende lezing kregen we te horen hoe het er in de negentiende
eeuw in de praktijk van de plattelandsdokter aan toe ging. De deelnemers aan de excursies waren erg enthousiast over de reis.
Op 15 april was er een interessante lezing van John Verpaalen over molens.
In een extra bestuursvergadering in april werden de verhuisdagen vastgesteld, 17 en 18 juni. Het verhuiscomité onder leiding van Caspar Dingjan, Leon Anthonissen en Kees Vermeer hebben samen met een groot aantal vrijwilligers heel veel werk verzet. De verhuizing naar Bovendonk 111 is dankzij deze mensen soepel verlopen.
Op 18 mei werd er in Mariadal een boekenmarkt gehouden. Helaas viel de opkomst tegen ondanks publiciteit in kranten en op facebook. De opbrengst was € 190,00.
Op 19 juni vond de presentatie van tijdschrift 74 plaats in de gewelvenzaal van het Raadhuis.
Vanwege het artikel over de landbouwwinterschool ging het eerste exemplaar naar Joseph en
Klaas Vos vanwege de connectie die hun opa Jac. Vos (medeoprichter) met de Landbouwwinterschool had. Ook wethouder Van Ginderen was bij de presentatie aanwezig.
In de maand juli heeft Caspar Dingjan besloten uit het bestuur te gaan. Hij blijft zijn
werkzaamheden als vrijwilliger voortzetten.
Op 19 augustus tijdens een bestuursvergadering maakten we kennis met Odile Boonen die als
aspirant bestuurslid ons bestuur komt versterken.
Op 7 september was het voor de eerste keer Open Huis op onze nieuwe locatie op Bovendonk.
Rond 150 / 200 personen wisten de weg te vinden. Een mooie opkomst.
Op 21 september werden vanwege het 40 jarig bestaan onze vrijwilligers getrakteerd op een
Brabantse koffietafel. Tijdens deze middag ontving René Konings van Brabants Heem de zilveren Draaginsigne met bijbehorende oorkonde voor al zijn verdiensten voor de heemkundekring. Het was een emotionele en gezellige bijeenkomst.
Een paar dagen later op 23 september werd om 14.15 uur de onderdoorgang Veenplein, dat
onderdeel uitmaakt van natuurgebied de Staaltjes officieel geopend. Verschillende bestuursleden en Cor Rops van het Turfproject waren daarbij aanwezig.Op 26 september genoten onze leden van de amusante en interessante lezing van Wim Daniels over ‘de Jaren 50/60’ en ‘Ons Dorp’. De avond was een groot succes en ook na de lezing bleven de
leden nog lang na praten in de ontmoetingsruimte.
Net als vorig jaar ging het Roosendaals Treffen op 29 september vanwege de slechte
weersomstandigheden niet door.
Vanaf die datum konden leden van de Rabobank ook weer hun stem uitbrengen bij de Rabo Club Support. Velen stemden op onze heemkundekring. Het bracht voor onze club het bedrag van € 1.303,44 op.
De excursie op 12 en 19 oktober naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek was een geslaagde reis.
Vooral de Battle Fields Tour per bus langs de landingsterreinen en monumenten van Operatie
Market Garden maakte veel indruk op onze leden.
Op zondag 27 oktober werd het extra bevrijdingsnummer, tijdschrift 75 gepresenteerd in de
Rabogalerie in de Kring. Het tijdschrift bestaat uit dagboekfragmenten uit de laatste
oorlogsmaanden en de bevrijding van Roosendaal. Ook de opa van Jef Rademakers hield een
dagboek bij. Jef hield een toespraak waarin hij mooie anekdotes over zijn opa vertelde. Aan hem werd het eerste exemplaar uitgereikt. De middag was een groot succes.
De Open Dag op 2 november stond in het teken van 75 jaar bevrijding van Roosendaal. Er werden films gedraaid uit oktober ‘44 , dagboekfragmenten voorgelezen en verhalen verteld over oorlog en bevrijding. De dag werd druk bezocht.
Op 22 november behaalde ons team een mooie score bij de Regionale Heemquiz die
georganiseerd werd door de Heemkundekring van Fijnaart en Heijningen. Van de 21 teams haalde ons team de zevende plaats.
Op 16 december, bij de laatste vergadering van 2019 hebben we een nieuw aspirant bestuurslid verwelkomd, namelijk Hans van Nispen.
Op 18 december vond de presentatie van tijdschrift 76 plaats in het cultuurhuis Bovendonk. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Bert en Janus van Eekelen vanwege het artikel over de geschiedenis van Zaal van Eekelen.
Per 31 december 2019 had de heemkundekring 719 leden.