Op Roosendaal

Onderstaande tekst is ontleend aan Bijlage 3 bij “Van Turfnering naar Grootindustrie” door Broeder Albertinus.

OP ROOSENDAAL

Roosendaal in ’t zonnig Brabant
op de grens van klei en zand.
Eens een keuterend gehuchtje,
Waardige stad nu van ons land
Uitgewebd in weinig jaren,
gonsend als een nijvre bij,
Industrieën rijpen, bloeien,
naast een noeste burgerij.
Obiliskenreeks van torens,
duiden wat Uw godsdienst is,
Stad van dapp’re admiralen,
Waarop Neêrland trots nog is.
Blijf ook doorgaan, alle jaren,
met gastvrijheid, gul onthaal,
Houd omhoog Uw roemvol heden,
Schoon, goed, dierbaar Roosendaal.

door A.A.M.Jaspers