Roosendaal II

Roosendaal

Oh, Roosendaal,oh stad der steden,
wat moge ’t toch zijn de reden,
’t zij mij vergund tot u te treden,
wat toch mij heeft bewogen,
naar uwe goede stad te togen?
Wat toch mij heeft bekoord,
te toeven in uw zalig oord?
Is ’t uw verleden, is ’t uw heden,
of is ’t toch uw toekomst in ’t verschiet?
Nee, en ik weet ’t werkelijk niet!
Maar toen de vijand u belaagde,
’t onrecht aan u knaagde,
toch nimmer gij versaagde
toen mijn goede stad, was ’t toen en dat,
‘k nog nimmer heb ik u zó liefgehad!
D’rom heb ik slechts ene bede,
‘k bid God elke dag,
dat ‘k ten langen leste,
binnen uwe schone veste,
mijn moede leden strekken mag!
Constant F. de Ridder

Uit Periodiek nummer 9 dd mei 1986