Roosendaals Lieke I

Uit: Van Roosendaol nor Indie (Leven, Werk en Ideeën van C.J. Dekkers) door C.G.M.Dekkers
Uitgave: Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen 1987.

Roosendaols Lieke

Kend’n kloek meej pielekes,
Tiete, jonge krielekes,
Sperrewepse, aaiemaaie,
Spaonse naaiers, klokkebaaie?
Witte gij wa butse zijn?
En wad aoremutse zijn?
Stikkebezies, figelette,
Stiekeballe en verkette?
Kende lijvet en ’n klak,
Piestelees en pletse?
Waarde vroeger ok n’n brak?
Reede gèirre schètse?
Luste gij n’n brok, ’n daol
En hechte boeremikke?…
-Dan zijde gij van Roosendaol
Dan zijde net as ikke.

Protte van ’n kommeke,
Zaoijers en ’n ommeke,
Van ‘den dieje’, ‘uuke’, ‘zukke’?
Zitte wel is op oew ukke?
Kende gij n’n meuleneir?
En n’n ouwen zeemeleir?
D’n ‘Brandaarref’ en de ‘Griebus’?
Zèigde dan: “da’s nogal wiebus!”
Kende gij n’n bommeket?
Edde wel is stillekes
Pottebakkers opgezet,
In de plek van tillekes?
En begrèptet allemaol:
“Kreukels’, ‘krieke’, ‘krikke’?…
-Dan zijde gij van Roosendaol
Dan zijde net as ikke.

Kende glaoze tillekes?
Rölde wel is stillekes?
Edde wel is durgedouwe
Of vor oewen bal ge’ouwe?
Witte ’t nog van ‘ n’n voet ’n knuut’?
‘Van de meet’ en ‘oovrenuut’?
‘Kuusje foepe’, ‘ouwers’, ‘durris’?
Stongd’ op zaod of waorde plurris?
Rokte z’aaltij, flipte nooit?
Edde schoot gegeeve?
Zijde gij wel is gedooit
Of bleefd’altij leeve?
Spulde gij aaltij reejaol
En zèigde: ‘gatverdikke’?…
-Dan zijde gij van Roosendaol
Dan zijde net as ikke.

Kende gij kasterollekes,
Tollekes en pollekes,
Juine, hartjes, lange luite,
Geile goepers, fiepers, puite?
Speulde wel is baor of vlaoi?
Kende gij wel de Furmaoi?
Staoltjes, Viesdonk, Fuizenbaarreg?
Zeg mar jao – ’t is nikske’n aarreg…
Witte atter nève ’n is
Wa ge dan mot zèige?
Witte wa ne gèive ‘n is?
Kunde kortje lèige?
En verstaod ‘oons eige taol :
‘Kweêke’, ‘kwèike’, ‘kwikke’?…
-Dan zijde gij van Roosendaol
Dan zijde net as ikke.

C.J.D. Borneo, 17/6-’23