Roosendaalse Liedteksten

Roosendaalse liedteksten

Hierna volgen links die verwijzen naar de vier artikelen die zijn verschenen in enkele Periodieken en die handelen over Roosendaalse Liedteksten.
De auteur van deze artikelen was de heer J. van Nassau.
Hij is nog steeds betrokken bij o.m. de Werkgroep Dialect van onze Heemkundekring en ook bij “Ons Taoltje” in Roosendaal.

Op- en/of aanmerkingen op deze publikaties kunnen aan hem worden verzonden via de volgende link: mailto:oonstaoltje@roosend.demon.nl

De links naar de verschillende artikelen vindt u hieronder:

In Roosendaal en daar woont enen goeien man

Op de Mart staot een kiosk

Tegen de muur van de Vlaamse statie

Dat noemen wij losse flodders